Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenterstudie van adjuvant capecitabine na chemoradiotherapie voor locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom


Prof. Chong ZhaoOpties voor de eerstelijns behandeling van locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom (LA-NPC) zijn inductie- of adjuvante chemotherapie met concurrente chemoradiotherapie (CCRT). Adjuvante platina-gebaseerde regimes worden echter niet goed verdragen. Een gerandomiseerde studie in drie centra in China heeft adjuvant capecitabine na CCRT voor LA-NPC geëvalueerd. Prof. Chong Zhao (Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde patiënten met stadium III-IVb NPC en tenminste één van de volgende kenmerken: T3-4N2 of T1-4N3, plasma EBV-titer hoger dan 20.000 per ml, tumorvolume groter dan 30 cm3, FDG-PET/CT SUV van de tumor hoger dan 10,0, of meerdere nodale metastasen waarvan tenminste één groter dan 4,0 cm. De patiënten kregen cisplatine-gebaseerde CCRT gevolgd door adjuvant capecitabine (acht drie-weekse cycli van 1000 mg/m2 tweemaal daags gedurende de eerste twee weken van elke cyclus; n=90) of observatie (n=90). Het primaire eindpunt was faalvrije overleving (FFS).

De mediane leeftijd van de geïncludeerde 143 mannen en 37 vrouwen was 47 jaar (IQR 40-55). Meer dan 80% van de patiënten hadden tenminste twee hoog-risicofactoren. Onder de 90 patiënten in de capecitabinegroep voltooiden 71 acht cycli (79%). De mediane follow-up was 58,0 maanden (IQR 49,5-80,1). De figuur laat zien dat de FFS en de locoregionale-recidiefvrije overleving significant gunstiger waren in de capecitabinegroep dan in de observatiegroep. Het profijt van capecitabine voor de eindpunten overall survival en afstandsmetastasevrije overleving was niet statistisch significant. Graad 3 treatment-related adverse events waren meer frequent in de capecitabinegroep (60% van de patiënten) dan in de observatiegroep (51%).

De onderzoekers concluderen dat adjuvant capecitabine na CCRT voor LA-NPC goed verdragen werd en resulteerde in significante verbetering van de FFS.

1.Miao J, Wang L, Tan SH et al. Adjuvant capecitabine following concurrent chemoradiotherapy in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2022.4656

Summary: A randomized clinical trial at three centers in China evaluated adjuvant capecitabine versus observation after concurrent chemoradotherapy for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma with high-risk factors. Adjuvant capecitabine was well tolerated and mproved failure-free survival (primary endpoint) and locoregional relapse-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren