Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenterstudie van anamoreline voor cachexie in patiënten met gevorderde gastroïntestinale maligniteiten

(0)2019-08-17 15:00   ( Nieuws )

Prof. Kazuo TamuraCachexie is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit van patiënten met maligniteiten. Anamoreline (ONO-7643) is een nieuwe selectieve agonist van de ghrelinereceptor, met bewezen verbeterende effecten op eetlust, vetvrije lichaamsmassa (LBM), lichaamsgewicht (BW) en anorexie. Een multicenterstudie in Japan heeft de anti-cachexie werkzaamheid en veiligheid van anamoreline onderzocht in patiënten met gevorderde gastroïntestinale maligniteiten. Prof. Kazuo Tamura (Fukuoka Universiteit) en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1De studie includeerde 49 cachexische patiënten met gevorderde en niet-resectabele maligniteiten van colorectum, maag, en pancreas. De patiënten kregen anamoreline 100 mg eenmaal daags gedurende twaalf weken. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met respons (geen verder verlies van LBM in de loop van de studie). Het percentage patiënten met respons was 63,3% (95%-bti 48,3-76,6). De figuur laat zien dat de behandeling resulteerde in snelle (binnen drie weken) toename van LBM. Deze toename werd gezien in een ruime meerderheid van de patiënten. Voor het eindpunt lichaamsgewicht werd een vergelijkbaar patroon gezien. Uit door de patiënten beantwoorde vragenlijsten bleek dat de behandeling resulteerde in verbetering van de eetlust. Adverse events werden gezien in 79,6% van de patiënten. Tot de AEs behoorden diabetes mellitus (6,1% van de patiënten) en hyperglycemie (6,1%). Achttien patiënten discontinueerden de behandeling om uiteenlopende redenen.

De onderzoekers concluderen dat anamoreline een gunstige optie kan zijn is voor patiënten met cachexie vanwege gevorderde gastroïntestinale maligniteiten.

1.Hamauchi S, Furuse J, Takano T et al. A multicenter open-label, single-arm study of anamorelin ()NO-7643) in advanced gastrointestinal cancer patients with cancer cachexia. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in Japan found that the ghrelin receptor agonist anamorelin improved anorexia and nutritional status, resulting in rapid increases in lean body mass and body weight in patients with cachexia due to advanced gastrointestinal cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren