Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenterstudie van cardioprotectie door dexrazoxaan in frontlijn-behandelde kinderen met AML


Dr. Kelly GetzDexrazoxaan kan resulteren in vermindering van anthracycline-geïnduceerde cardiotoxiciteit. Een analyse in het cohort van de multicenterstudie AAML1031 van de Children’s Oncology Group heeft onderzocht of dexrazoxaan effectieve cardioprotectie biedt tijdens frontline behandeling voor pediatrisch AML. Dr. Kelly Getz (Children’s Hospital of Philadelhia, PA) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

AAML1031 includeerde kinderen met niet-eerder behandeld AML tussen begin 2011 en eind 2016. De mediane follow-up was 3,5 jaar. Dexrazoxaan werd aan de behandeling toegevoegd indien de behandelaar dat wenselijk achtte. Na iedere anthracyclinekuur en met regelmatige intervallen tijdens de follow-up werden ejectiefractie (EF) en verkortingsfractie (SF) bepaald. Linkerventrikel systolische dysfunctie (LVSD) werd gedefinieerd als SF < 28% of EF ≤ 55%.


De nu gepubliceerde analyse includeerde 1014 patiënten, onder wie 96 die bij iedere anthracyclinekuur dexrazoxaan hadden gekregen en 918 die nooit dexrazoxaan hadden gekregen. Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in baseline factoren en compliantie met cardiale monitoring. In de groep patiënten die dexrazoxaan kregen was de afname van EF en SF significant kleiner dan in de niet-blootgestelde groep. LSVD werd vastgesteld in 26,5% versus 42,2% (HR 0,55; p=0,009). Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving (49,0% versus 45,1%; p=0,534) of vijf-jaars overall survival (65,0% versus 61,9%; p=0,613) met een niet-significant lagere behandelingsgerelateerde mortaliteit in de dexrazoxaangroep (5,7% versus 12,7%; p=0,068).

De onderzoekers concluderen dat dexrazoxaan cardioprotectie bood zonder EFS of OS te compromitteren of niet-cardiale toxiciteiten te verhogen.

1.Getz KD, Sung L, Alonzo TA et al. Effect of dexrazoxane on left ventricular systolic function and treatment outcomes in patients with acute myeloid leukemia: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis in the cohort of the multicenter study AAML1031 by the Children’s Oncology Group found that during frontline treatment for pediatric AML dexrazoxane preserved cardiac function without compromising EFS and OS or increasing noncardiac toxicities.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren