Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenterstudie van CRS met of zonder HIPEC voor maagcarcinoom met peritoneale metastasen


Prof. Olivier GlehenMaagcarcinoom (GC) met peritoneale metastasen (PM) heeft een slechte prognose. Cytoreductieve chirurgie (CRS) kan de uitkomsten van GC met PM verbeteren, maar er is geen consensus over de waarde van toevoegen hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) aan CRS. De Franse multicenterstudie CYTO-CHIP heeft deze waarde onderzocht. Prof. Olivier Glehen (Academisch Ziekenhuis Lyon-Zuid) en collega's publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

CYTO-CHIP is gebaseerd op een analyse van prospectieve databases van negentien Franse ziekenhuizen. De onderzoekers identificeerden 277 patiënten met PMs van GC die tussen begin 1989 en eind 2014 complete CRS met curatieve intentie ondergingen (geen residuele nodules groter dan 2,5 mm). Van deze patiënten ondergingen 97 alleen CRS en 180 CRS-HIPEC. Na correctie op basis van propensity score waren er geen significante verschillen in kenmerken van beide groepen met uitzondering van een hogere mediane peritoneal cancer index in de CRS-HIPEC groep (6 versus 2; p=0,003).

In de gecorrigeerde analyse resulteerde toevoegen van HIPEC aan CRS in betere mediane overall survival (18,8 versus 12,1 maanden; HR 0,60; p=0,005). Na drie jaar was in de CRS-HIPEC groep nog 26% in leven en 20% recidiefvrij, versus 11% en 6% in de alleen-CRS groep. Na vijf jaar was in de CRS-HIPEC groep nog 20% in leven en 17% recidiefvrij, versus 6% en 4% in de alleen-CRS groep. De negentig-dagen mortaliteit was 7,4% na CRS-HIPEC versus 10,1% na alleen CRS (p=0,820); majeure complicaties werden gezien in 53,7% versus 55,3% (p=0,496).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van HIPEC aan CRS resulteerde in verbetering van OS en RFS zonder extra mortaliteit en morbiditeit vanwege de ingreep. In patiënten met PM van GC die complete CRS kunnen ondergaan kan HIPEC een waardevolle toevoeging aan de behandeling zijn.

1.Bonnot P-E, Piessen G, Kepenekian V et al. Cytoreductive surgery with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for gastric cancer with peritoneal metastases (CYTO-CHIP study): a propensity score analysis. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The CYTO-CHIP study of 277 patients with peritoneal metastases from gastric cancer in nineteen centers in France found that addition of HIPEC to CRS resulted in improved OS and RFS, without additional morbidity or mortality. The authors conclude that when complete CRS is possible, CRS-HIPEC may be a valuable therapy for selected patients with limited PMs from GC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren