Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale cohortstudie van klinische consequenties van EGFR-amplificatie in metastatisch colorectaalcarcinoom

(0)2021-04-08 14:00   ( Nieuws )

Dr. Filippo PietrantonioAmplificatie van EGFR wordt gezien in ongeveer 1% van metastatische colorectaalcarcinomen (mCRCs) maar wordt niet routinematig getest als prognostische of predictieve biomarker in patiënten die behandeld worden met anti-EGFR monoklonale antilichamen. Een multinationale cohortstudie heeft klinische consequenties en genomische kenmerken van EGFR-amplificatie in mCRC geïnventariseerd. Dr. Filippo Pietrantonio (Istituto Nazionale dei Tumori, Milaan) en collega’s publiceren de studie in het Journal of the National Cancer Institute.1

De studie vergeleek klinische gegevens van 62 patiënten met EGFR-geamplificeerd mCRC met die van 1459 niet-EGFR geamplificeerd mCRC, en genomische kenmerken van 35 EGFR-geamplificeerde tumormonsters met die van 439 niet-EGFR geamplificeerde RAS/BRAF-wildtype en microsatellietstabiele (MSS) tumormonsters. EGFR-amplificatie was statistisch significant met linkszijdige locatie van de primaire tumor en met RAS/BRAF-wildtype status. Alle EGFR-geamplificeerde tumoren waren MSS en HER2-niet geamplificeerd. De EGFR-geamplificeerde monsters hadden een veranderingen in een hogere mediane fractie van het genoom dan EGFR-niet geamplificeerde RAS/BRAF-wildtype MSS tumoren. Patiënten met EGFR-geamplificeerde tumoren hadden langere overall survival dan patiënten met EGFR-niet geamplificeerde tumoren (mediaan 71,3 versus 24,0 maanden; aHR 0,46; p<0.001). In de subgroep van patiënten die anti-EGFR therapie kregen voor RAS/BRAF-wildtype mCRC was EGFR-amplificatie eveneens geassocieerd met langere OS (mediaan 54,0 versus 29,1 maanden; HR 0,46; p=0,002).

De onderzoekers concluderen dat patiënten met EGFR-geamplificeerd mCRC een biologisch gedefinieerde subgroep vormen.

1.Randon G, Yaeger R, Hechtman JF et al. EGFR amplification in metastatic colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2021; epub ahead of print

Summary: A multinational cohort study investigated clinical consequences and genomic characteristics of EGFR amplification in metastatic colorectal cancer. EGFR amplification was statistically significantly associated with left primary tumor sidedness and RAS/BRAF wild-type status. Patients with EGFR-amplificated tumors had longer OS than patients with EGFR non-amplified tumors (median 71.3 versus 24.0 months; aHR 0.46; p<0.001). In the subgroup of patients with RAS/BRAF wildtype mCRC exposed to anti-EGFR-based therapy, EGFR amplification also was associated with better OS (median 54.0 versus 29.1 months; HR 0.46; p=0.002).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren