Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-2 studie van melflufen plus dexamethason voor recidiverend of refractair multipel myeloom


Prof. Paul RichardsonMelflufen (melfalan flufenamide) is een middel dat cytotoxisch melfalan gericht aflevert in maligne cellen met hoge expressie van aminopeptidasen. Een multinationale fase 1-2 studie heeft de veiligheid en werkzaamheid van de combinatie van melflufen voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM) onderzocht. Prof. Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

De studie werd uitgevoerd in zeven centra in Europa en de Verenigde Staten. Patiënten waren achttien jaar of ouder, met RRMM waarvoor ze tenminste twee eerdere lijnen behandeling gekregen hadden waaronder lenalidomide en bortezomib, en hadden een ECOG performance status 2 of beter. In fase 1 kregen de patiënten (n=23) oplopende doseringen intraveneus melflufen (15 tot 55 mg) iedere drie weken plus oraal dexamethason 40 mg eens per week. De hoogst verdragen dosering was melflufen 40 mg (de dosering van 55 mg resulteerde in doseringslimiterende graad 4 neutropenie in vier van zes patiënten en graad 4 trombocytopenie in drie van zes). Eén patiënt in het 25 mg-cohort overleed aan bacteremie.

In fase 2 kregen 45 patiënten melflufen 40 mg iedere drie weken plus dexamethason 40 mg eens per week. Overall respons werd gezien in 14 van 45 patiënten (ORR 31%; 95%-bti 18-47) en klinisch profijt in 22 van 45 patiënten (CBR 65%; 95%-bti 34-64) onder alle behandelde patiënten. Onder de 34 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten was de ORR 41% (95%-bti 25-59) en de CBR 65% (95%-bti 47-80). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren trombocytopenie en neutropenie; niet-hematologische toxiciteit was infrequent. Twee patiënten overleden aan sepsis in de setting van progressieve ziekte. Dertien patiënten kregen alleen melflufen (zonder dexamethason); slechts in één patiënt werd respons gezien (ORR 8%; 95%-bti 0,2-36,0) en in drie klinisch profijt (CBR 23%; 95%-bti 5-54).

De onderzoekers concluderen dat melflufen voor RRMM actief was en door de meeste patiënten verdragen werd.

1.Richardson PG, Bringhen S, Voorhees P et al. Melflufen plus dexamethasone in relapsed and refractory multiple myeloma (O-12-M1): a multicentre, international, open-label, phase 1-2 study. Lancet Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 1-2 study found that the combination of melflufen and dexamethasone was active in patients with relapsed and refractory multiple myeloma, and was tolerable in most patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren