Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-2 studie van mezigdomide plus dexamethason voor recidiverend of refractair multipel myeloom


Prof. Paul RichardsonOndanks recente vorderingen blijft multipel myeloom een incurabele ziekte. Mezigdomide is een nieuwe cereblon E3 ubiquitine ligase modulator, met sterke antiproliferatieve en tumoricide activiteit in preklinische modellen van multipel myeloom, ook in modellen met resistentie tegen lenalidomide en pomalidomide. De multinationale fase 1-2 studie CC-92480-MM-001 evalueerde mezigdomide in combinatie met dexamethason voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM). Prof. Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 77 patiënten in fase 1. De meest-waargenomen doseringslimiterende toxiciteiten was neutropenie en febriele neutropenie. Op basis van de resultaten van fase 1 werd als aanbevolen fase 2-dosering gekozen voor mezigdomide 1,0 mg eenmaal daags in combinatie met dexamethason gedurende de eerste 21 dagen van 28-daagse cycli. In fase 2 werden volgens dit schema 101 patiënten behandeld. Al deze patiënten hadden triple-class-refractory multipel myeloom, 30 patiënten hadden anti-BCMA therapie gekregen, en 40 patiënten hadden plasmacytomen. De meest-waargenomen adverse events, vrijwel allemaal reversibel, waren neutropenie (77% van de patiënten) en infectie (65%; graad 3: 29%; graad 4: 6%). Respons werd gezien in 41% van de patiënten (95%-bti 31-51), met mediane duur van respons 7,6 maanden (5,4-9,5), en mediane progressievrije overleving 4,4 maanden (3,0-5,5).

De onderzoekers concluderen dat de volledig-orale combinatie van mezigdomide en dexamethason veelbelovende activiteit had voor zwaar-voorbehandeld RRMM.

1.Richardson PG, Trudel S, Popat R et al. Mezigdomide plus dexamethasone in relapsed and refractory multiple myeloma. N Engl J Med 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 1-2 CC-92480-MM-001 Study found that among patients with heavily pretreated RRMM, the all-oral combination of mezigdomide plus dexamethasone showed promising activity, with treatment-related adverse events consisting mainly of myelotoxic effects.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren