Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-2 studie van pralsetinib voor RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2021-06-10 14:00   ( Nieuws )

Dr. Justin GainorIn meerdere typen tumoren zijn oncogene verandering in RET gedetecteerd, waaronder in 1% tot 2% van de NSCLCs. Pralsetinib is oraal toegediende zeer potente en selectieve RET-remmer. De multicohort multinationale fase 1-2 studie ARROW evalueert pralsetinib voor voor lokaal-gevorderde of metastatische solide tumoren. Dr. Justin Gainor (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren in The Lancet Oncology resultaten van het cohort van patiënten met RET-fusiepositief NSCLC.1

ARROW wordt uitgevoerd in 71 centra in dertien landen. De studie includeert volwassen patiënten met een ECOG performance status 2 of beter; na een protocolwijziging 1 of beter. Na fase 1 werd als aanbevolen fase 2-dosering gekozen voor pralsetinib 400 mg eenmaal daags. In fase 2 werd deze behandeling voorgezet tot ziekteprogressie of intolerantie. Eindpunten van fase 2 waren centraal-beoordeelde overall response rate en veiligheid.

Het RET-fusiepositief NSCLC cohort bestond uit 92 patiënten die eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen en 29 behandelings-naïeve patiënten, onder wie 87 respectievelijk 27 met baseline meetbare ziekte. Objectieve responsen werden gezien in 53 van 87 eerder-behandelde patiënten (ORR 61%; 95%-bti 50-71) onder wie vijf (6%) met complete respons, en in 19 van 27 niet-eerder behandelde patiënten (70%; 50-86) onder wie drie (11%) met complete respons. Veel-gerapporteerde graad 3 of 4 treatment-related adverse events waren neutropenie (18% van de patiënten), hypertensie (11%), en anemie (10%). Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat pralsetinib een nieuwe goed-verdragen, veelbelovende, eenmaal-daags orale behandeloptie is voor RET-fusiepositief NSCLC.

1.Gainor JF, Curigliano G, Kim D-W et al. Pralsetinib for RET fusion-positive non-small-cell lung cancer (ARROW): a multi-cohort, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Pralsetinib is a highly potent, oral, selective RET inhibitor. A cohort of the multinational phase 1-2 ARROW study evaluated pralsetinib for RET fusion-positive NSCLC. The ORR was 61% (95% CI 50-71) including 6% with complete response in the group with previously treated disease, and 70% (50-86) including 11% with complete response in the treatment-naïve group. The treatment was well-tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren