Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-studie van dostarlimab voor recidiverend of gevorderd MMR-deficiënt endometriumcarcinoom


Dr. Ana OakninMutaties die leiden tot mismatch DNA-schadeherstel deficiëntie (dMMR) kunnen tumoren gevoelig maken voor anti-PD-1 therapie. Dostarlimab (TSR-042) is een anti-PD-1 antilichaam dat met hoge affiniteit aan de PD-1 receptor kan binden. Een multinationale fase 1-studie heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van dostarlimab voor recidiverend of gevorderd dMMR endometriumcarcinoom (EC). Dr. Ana Oaknin (Vall d’Hebron Instituut voor Oncologie, Barcelona) en collega’s publiceren de eerste resultaten van de nog doorlopende studie in JAMA Oncology.1

Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse had de studie 104 patiënten geïncludeerd (mediane leeftijd 64,0 jaar; range 38-80) die eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen voor dMMR EC. De patiënten kregen vier doses intraveneus dostarlimab 500 mg iedere drie weken gevolgd door 1000 mg iedere zes weken, tot progressie van de ziekte optrad of tot de patiënten om andere reden afzagen voor voortzetting van de behandeling. Primaire eindpunten van de studie waren percentage patiënten met objectieve respons en duur van respons.

De mediane follow-up was 11,2 maanden (range 0,03 tot ongoing langer dan 22,11). Er waren 71 patiënten met meetbare ziekte bij baseline en tenminste zes maanden follow-up; deze patiënten werden opgenomen in de analyse. Dertig patiënten (42,3%; 95%-bti 30,6-54,6) hadden bevestigde respons, onder wie negen (12,7%) met bevestigde complete respons. De responsen waren duurzaam; de mediane duur van respons werd niet bereikt. De geschatte waarschijnlijkheid van behoud van respons was 96,4% na zes maanden en 76,8% na twaalf maanden. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-related adverse events waren anemie (2,9% van de patiënten), colitis (1,9%) en diarree (1,9%).

De onderzoekers concluderen dat dostarlimab geassocieerd was met klinisch relevante en duurzame antitumoractiviteit en acceptabele veiligheid in patiënten met dMMR EC na eerdere platina-gebaseerde chemotherapie.

1.Oaknin A, Tinker AV, Gilbert L et al. Clinical activity and safety of the anti-programmed death antibody dostarlimab for patients with recurrent or advanced mismatch repair-deficient endometrial cancer. A nonrandomized phase 1 clinical trial. JAMA Oncology 2020.4515

Summary: A multinational phase 1 study found that the anti-PD-1 antibody dostarlimab was associated with clinically meaningful and durable antitumor activity and acceptable safety in patients with deficient mismatch mutation repair endometrial cancers after prior platinum-based chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren