Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-studie van eerstelijns quavonlimab plus pembrolizumab voor gevorderd NSCLC


Prof. Byoung-Chul ChoQuavonlimab (voorheen bekend als MK-1308) is een nieuw anti-CTLA-4 antilichaam. Een multinationale first-in-human studie heeft de eerstelijns combinatie van quavonlimab plus pembrolizumab voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom geëvalueerd. Prof. Byoung-Chul Cho (Yonsei Centrum, Seoel) en collega’s publiceren de studie studie in Annals of Oncology.1

De doseringsescalatiefase van de studie includeerde 39 patiënten met niet-eerder behandeld stadium IIIB/IV NSCLC. De patiënten kregen vijf cycli oplopende doseringen quavonlimab (25 tot 200 mg) iedere drie weken, vanaf de tweede cyclus gecombineerd met pembrolizumab. Graad 3 to en met 5 treatment-related adverse events werden gezien in geen van de patiënten die quavonlimab 25 mg iedere drie weken kregen; 23,5% van de patiënten die quavonlimab 75 mg iedere drie weken kregen; en 75% van de patiënten die quavonlumab 200 mg iedere drie weken kregen.

De doseringsconfirmatiefase includeerde 134 patiënten. Behandelingen waren quavonlimab 25 mg iedere drie weken (arm A; n=40), quavonlimab 25 mg iedere zes weken (arm B; n=40), quavonlimab 75 mg iedere zes weken (arm C; n=40), en quavonlimab 75 mg iedere drie weken (arm E; n=14); in alle gevallen met pembrolizumab. Graad 3 tot en met 5 TRAEs werden gezien in 35%, 30%, 35%, en 57% van de patiënten in de armen A, B, C, en E. Objectieve respons werd gezien in 40%, 38%, 28%, en 36% in de armen A, B, C, en E. PD-L1 expressie en gehalten van circulerende CD4+ cellen waren gecorreleerd met de ORR. Als aanbevolen fase 2-dosering werd gekozen voor quavonlimab 25 mg iedere zes weken in combinatie met pembrolizumab.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van quavonlimab 25 mg iedere zes weken met pembrolizumab voor niet-eerder behandeld gevorderd NSCLC acceptabele veiligheid en tolerabiliteit en antitumoractiviteit had.

1.Perets R, Bar J, Rasco DW et al. Safety and efficacy of quavonlimab, a novel anti-CTLA-4 antibody (MK-1308), in combination with pembrolizumab in first-line advanced non-small cell lung cancer. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational first-in-human study found efficacy and acceptable safety and tolerability of quavonlimab plus pembrolizumab as first-line treatment for advanced NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren