Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-studie van glofitamab voor recidiverend of refractair B-cel lymfoom

(0)2021-03-21 14:30   ( Nieuws )

Dr. Michael DickinsonVeel patiënten met B-cel non-Hodgkin lymfoom (B-NHL) hebben complete respons op eerstelijns rituximab plus chemotherapie, maar ongeveer 40% van de DLBCL-patiënten heeft refractaire of recidiverende (R/R) ziekte. Deze patiënten hebben een slechte prognose. Glofitamab is een T-cell engaging bispecifiek antilichaam met bivalentie voor CD20 op B-cellen en monovalentie voor CD3 op T-cellen. Een multinationale fase 1-studie heeft glofitamab monotherapie voor R/R B-NHL geëvalueerd. Dr. Michael Dickinson (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 171 patiënten, onder wie 155 die refractair waren tegen hun voorafgaande therapie (90,6%), die mediaan drie eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. Honderdzevenentwintig patiënten (74,3%) hadden DLBCL, getransformeerd FL, of andere agressieve histologie; de overige patiënten hadden indolent-lymfoomsubtypen. Zeven dagen voor de eerste dosis glofitamab kregen de patiënten voorbehandeling met obinutuzumab om de toxiciteit van glofitamab te verlagen. De patiënten kregen uiteenlopende doseringen glofitamab (0,005 tot 30 mg eens per drie weken). Als aanbevolen fase 2-dosering werd gekozen voor de 30 mg dosering. Vijf patiënten (2,9%) discontinueerden de behandeling wegens adverse events. Cytokine release syndroom graad 1 of 2 werd gezien in 50,3%; CRS graad 3 of 4 in 3,5%). De ORR was 53,8% (complete respons 36,8%) voor alle doseringen en 65,7% (CR 57,1%) voor de aanbevolen fase 2-dosering. Van de 63 patiënten met CR hadden 53 (84,1%) nog steeds CR op het moment van de nu gepubliceerde analyse (tot 27,4 maanden observatie).

De onderzoekers concluderen dat glofitamab een manageable veiligheidsprofiel had, met veelbelovende werkzaamheid voor agressief B-NHL.

1.Hutchings M, Morschhauser F, Iacoboni G et al. Glofitamab, a novel, bivalent CD20-targeting T-cell engaging bispecific antibody, induces durable complete remissions in relapsed or refractory B-cell lymphoma: a phase I trial. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Glofitamab is a T-cell-engaging bispecific antibody possesing a novel 2:1 structure with bivalency for CD20 on B cells and monovalency for CD3 on T cells. A multinational phase 1 study found manageable safety and favorable activity of glofitamab for refractory, aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma, with frequent and durable CRs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren