Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-studie van pembrolizumab voor PD-L1 positief gevorderd carcinoïde of pancreas NETs


Dr. Janice MehnertIn patiënten met goed-gedifferentieerde neuro-eondocriene tumoren (NETs) wordt ondanks de beschikbaarheid van meerdere behandelingen na verloop van tijd ziekteprogressie gezien. Er zijn aanwijzingen voor een associatie tussen expressie van PD-L1 en progressie van NETs. De multinationale multicohort fase 1-studie KEYNOTE-028 onderzoekt de activiteit van pembrolizumab (anti-PD-1) voor goed- en matig-gedifferentieerde NETs. Dr. Janice Mehnert (Rutgers Cancer Institute of New Jersey, New Brunswick) en collega’s publiceren online in Cancer resultaten van de KEYNOTE-028 cohorten van patiënten met PD-L1 positief gevorderd carcinoïde of pancreas NETs (pNETs).1

De onderzoekers screenden 170 carcinoïd- en 106 pNET-patiënten, en vonden PD-L1 positieve tumoren in 21% respectievelijk 25%; onder deze patiënten werden 25 respectievelijk 16 behandeld (pembrolizumab 10 mg/kg iedere twee weken gedurende ten hoogste twee jaar). De mediane follow-up in de twee cohorten was 20 maanden respectievelijk 21 maanden. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met objectieve respons. In het carcinoïd-cohort werd respons gezien in drie patiënten (ORR 12%; 95%-bti 2,5-31,2) en in het pNET-cohort in één patiënt (ORR 6,3%; 95%-bti 0,2-30,2). De mediane duur van respons was 9,2 maanden in het carcinoïd-cohort (range 6,9-11,1) en niet bereikt in het pNET-cohort. Behandelings-gerelateerde adverse events werden gezien in 68% respectievelijk 69%; vooral diarree en vermoeidheid. De meest-gerapporteerde immuungemedieerde AE was hypothyreoïdie.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab antitumoractiviteit had voor een subset van NETs en goed verdragen werd.

1.Mehnert JM, Bergsland E, O’Neill BH et al. Pembrolizumab for the treatment of programmed death-ligand 1-positive advanced carcinoid or pancreatic neuroendocrine tumors: results from the KEYNOTE-028 study. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 1 study KEYNOTE-028 found antitumor activity of pembrolizumab in a subset of patients with NETs. Pembrolizumab was well-tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren