Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1-studie van sotorasib voor gevorderde solide tumoren met KRAS-G122C mutatie


Dr. David HongEr zijn geen goedgekeurde behandelingen die gericht zijn op KRAS-mutaties in maligniteiten. De KRAS-G12C mutatie wordt gezien in 13% van de NSCLCs en 1% tot 3% van andere maligniteiten. Sotorasib is een selectieve en irreversibele remmer van KRASG12C. Een multinationale fase 1-studie heeft sotorasib voor gevorderde solide tumoren met KRAS-G12C mutatie geëvalueerd. Dr. David Hong (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) presenteerde de studie op de viruele meeting van ESMO. De studie is ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1


De studie includeerde 129 patiënten (59 NSCLC, 42 CRC, 28 andere maligniteiten) in doseringsescalatie- en expansiecohorten. De patiënten hadden mediaan 3 (range 0-11) eerdere lijnen therapie voor metastatische ziekte gehad. Ze kregen oraal sotorasib eenmaal daags. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid. Er waren geen doseringslimiterende toxische effecten en geen van de patiënten overleed gerelateerd aan de behandeling. Treatment-related adverse events werden gezien in 73 patiënten (56,6%) en graad 3 of 4 TRAEs in 15 patiënten (11,6%). In de NSCLC-subgroep had 32% van de patiënten bevestigde objectieve respons en 88% ziektecontrole; de mediane progressievrije overleving was 6,3 maanden (range 0 tot tenminste 14,9). In de CRC-subgroep had 7% bevestigde respons en 74% ziektecontrole; de mediane PFs was 4,0 maanden (range 0 tot tenminste 11,1). Er werden ook responsen gezien in patiënten met maligniteiten van pancreas, endometrium, en appendix, en melanoom.

De onderzoekers concludeerde dat sotorasib veelbelovende werkzaamheid had voor zwaar-voorbehandelde gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C mutatie. Graa 3 of 4 TRAEs werden gezien in 11,6% van de patiënten.

1.Hong DS, Fakih MG, Strickler JH et al. KRASG12C inhibition with sotorasib in advanced solid tumors. N Engl J Med 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 1 study found encouraging anticancer activity in patients with heavily pretreated advanced solid tumors harboring the KRAS p.G12C mutation. Grade 3 or 4 treatment-related toxic effects occurred in 11.6% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren