Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1b-studie van cabozantinib plus atezolizumab voor gevorderd niercelcarcinoom

(0)2021-09-08 15:00   ( Nieuws )

Prof. Sumanta PalDe opties voor behandeling van gevorderd heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) zijn de laatste jaren uitgebreid met de goedkeuring van nieuwe TKIs en ICIs, en TKI-ICI combinaties. Voor gevorderd niet-heldercellig (ncc)RCC bestaat geen goedgekeurde standaard-behandeling. De multinationale fase 1b-studie COSMIC-021 evalueert de combinatie van de multitarget TKI cabozantinib en de PD-L1 remmer atezolizumab voor gevorderde solide tumoren. Prof. Sumanta Pal (City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte CA) en collega’s publiceren in het Journal of Clinical Oncology resultaten van de studie in de cohorten met gevorderd ccRCC en gevorderd nccRCC.1

De studie includeerde 102 volwassen patiënten met gevorderd RCC. De patiënten kregen oraal cabozantinib 40 mg eenmaal daags (ccRCC en nccRCC) of 60 mg eenmaal daags (alleen ccRCC) plus intraveneus atezolizumab 1200 mg iedere drie weken. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde objective response rate. De mediane follow-up was 25,8 maanden voor de 40-mg ccRCC-groep (n=34), 15,3 maanden voor de 60-mg ccRCC-groep (n=36), en 13,3 maanden voor de nccRCC-groep (n=32).


De figuur toont resultaten van de studie (A: ccRCC 40-mg; B: ccRCC 60-mg; C: nccRCC). De ORR was 53% (80%-bti 41-65) in de 40-mg ccRCC-groep en 58% (46-70) in de 60-mg ccRCC-groep met complete respons in 3% respectievelijk 11% van de patiënten. De mediane progressievrije overleving, een exploratief eindpunt, was 19,5 respectievelijk 15,1 maanden. In het nccRCC-cohort was de ORR 31% (80% bti 20-44) zonder complete responsen, en was de mediane PFS 9,5 maanden. Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 71% van de patiënten in de 40-mg ccRCC-groep, 67% van de patiënten in de 60-mg ccRCC-groep, en 38% van de patiënten in de nccRCC-groep; TRAEs resulterend in discontinuering van beide middelen werden gerapporteerd voor respectievelijk 15%, 6% en 3%. Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van cabozantinib en atezolizumab bemoedigende activiteit had en acceptabel verdragen werd door patiënten met gevorderd ccRCC of nccRCC.

1.Pal SK, McGregor B, Suárez C et al. Cabozantinib in combination with atezolizumab for advanced renal cell carcinoma: results from the COSMIC-021 study. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 1b COSMIC-021 study evaluates cabozantinib plus atezolizumab for various advanced solid tumors. In the cohorts with advanced clear cell renal cell carcinoma and advanced non-clear cell renal cell carcinoma the combination had encouraging clinical activity and acceptable tolerability.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren