Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van atezolizumab-vemurafenib-cobimetinib voor melanoom met CNS-metastasen


Prof. Reinhard DummerGerichte therapie en immuuntherapie hebben intracraniële werkzaamheid in patiënten met CNS-metastasen van melanoom, maar er is een unmet need, in het bijzonder voor patiënten met symptomatische CNS-metastasen. De multinationale fase 2-studie TRICOTEL heeft de combinatie van atezolizumab met cobimetinib of atezolizumab met vemurafenib plus cobimetinib onder patiënten met CNS-metastasen van melanoom geïnventariseerd. Prof. Reinhard Dummer (Universiteitsziekenhuis Zürich, Zwitserland) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

TRICOTEL werd uitgevoerd in 21 centra in zeven landen. De studie includeerde volwassen patiënten met niet-eerder behandeld metastatisch melanoom, hersenmetastasen 5 mm of langer in tenminste één dimensie, en een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten werden geïncludeerd in twee cohorten gebaseerd op de BRAFV600-mutatiestatus. Patiënten in het BRAFV600-wildtype cohort kregen atezolizumab plus cobimetinib, en patiënten in het BRAFV600-mutatiepositieve cohort kregen atezolizumab plus vemurafenib plus cobimetinib. De behandeling werd voortgezet tot progressie, toxiciteit, of overlijden. Het primaire eindpunt was centraal onafhankelijk beoordeeld intracraniële objectieve respons.

Het BRAFV600-mutatiepositieve cohort includeerde 65 patiënten. De mediane follow-up was 9,7 maanden (IQR 6,3-15,0). Intracraniële objectieve respons werd gezien in 42% van de patiënten (95%-bti 29-54). De figuur toont de progressievrije overleving. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 68% van de patiënten, en treatment-related serious adverse events in 23%. Geen van de patiënten overleed aan met de behandeling samenhangende oorzaken.

Het BRAFV600-wildtype cohort werd voortijdig gesloten na inclusie van 15 patiënten. De mediane follow-up was 6,2 maanden (IQR 3,5-23,0). Onder deze patiënten waren er 8 (53%) met graad 3 of hoger TRAEs, en werd geen centrale beoordeling van de intracraniële respons uitgevoerd; beoordeling door lokale onderzoekers wees uit dat de intracraniële objectieve respons in dit cohort 27% bedroeg (95%-bti 8-55).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van atezolizumab, vemurafenib, en cobimetinib intracraniële activiteit had onder patiënten met BRAFV600-gemuteerd melanoom met CNS-metastasen.

1.Dummer R, Queirolo P, Duhard PG et al. Atezolizumab, vemurafenib, and cobimetinib in patients with melanoma with CNS metastases (TRICOTEL): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 TRICOTEL study found intracranial activity of atezolizumab plus vemurafenib and cobimetinib in patients with BRAFV600-mutated melanoma with CNS metastases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren