Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van avapritinib voor gevorderde systemische mastocytose


Prof. Daniel DeAngeloSystemische mastocytose in een hematologisch neoplasme dat in meer dan 90% van de patiënten gedreven wordt door de KIT-D816V mutatie. Er zijn weinig behandelingsopties voor de ziekte. In een fase 1-studie is werkzaamheid gezien van avapritinib (ava) , een remmer van D816V-veranderd KIT, voor gevorderde systemische mastocytose (AdvSM). De multinationale fase 2-studie PATHFINDER heeft ava voor AdvSM geëvalueerd. Prof. Daniel DeAngelo (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) presenteert een interimanalyse de studie op de virtuele Annual Meeting van AACR.1

De studie includeerde 62 volwassen patiënten met centraal-bevestigde diagnose AdvSM (alle subtypen). De mediane leeftijd was 69 jaar (range 31-88), 31% had ECOG performance status 2 of 3, en 68% had eerder systemische therapie gekregen (55% midostaurine). De patiënten kregen oraal ava 200 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt van de studie was objectieve respons. Na mediaan 10,4 maanden follow-up werden 52 patiënten nog steeds behandeld. Onder 32 voor respons evalueerbare patiënten was de ORR 75% (95%-bti 57-89) met CR in 19% van de patiënten. De mediane tijd tot respons was 2 maanden, en de responsen werden dieper in de loop van de tijd. De mediane overall survival werd niet bereikt; de twaalf-maands OS was 87% (n=54). De gemiddelde verandering in de Total Symptom Score na zes maanden behandeling was -7,7 (p<0,001). Discontinuering wegens adverse events werd gezien in 3 van 62 patiënten (5%) en discontinuering wegens progressie van de ziekte eveneens in 5%. Drie patiënten overleden aan oorzaken die niet met de behandeling samenhingen. Eén patiënt met baseline ernstige trombocytopenie had graad 4 subduraal hematoom, waarna volgende patiënten met ernstige trombocytopenie geëxcludeerd werden en de monitoring voor reeds geïncludeerde patiënten met trombocytopenie geïntensiveerd werd.

De onderzoekers concluderen dat ava 200 mg eenmaal daags voor AdvSM resulteerde in snelle responsen die tijdens de behandeling dieper werden, en in verbetering van de symptomen. Ava werd over het algemeen goed verdragen.

1.DeAngelo DJ. AACR Annual Meeting 2021; abstr. CT023

Summary: The multinational phase 2 study PATHFINDER evaluated avapritinib (ava) for advanced systemic mastocytosis (AdvSM). The study found rapid responses of AdvSM to ava 200 mg QD. The responses deepened over the course of treatment. Ava resulted in improvement of symptoms, and was generally well tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren