Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van cemiplimab voor lokaal-gevorderd cutaan squameus celcarcinoom

(0)2020-01-15 14:00   ( Nieuws )

Tags

LA-CSCC  cemiplimab  

Prof. Michael MigdenCemiplimab is een monoklonaal antilichaam dat zich kan binden aan PD-1, waardoor het inactivering van T-cellen kan blokkeren en de anti-tumorrespons kan bevorderen. In eerdere studies is activiteit van cemiplimab gezien voor metastatisch cutaan squameus celcarcinoom. Een multinationale fase 2-studie heeft nu veiligheid en werkzaamheid van cemiplimab onderzocht voor lokaal-gevorderd cutaan squameus celcarcinoom (LA-CSCC). Prof. Michael Migden (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in 25 centra in Australië, Duitsland, en de Verenigde Staten. De studie includeerde 78 volwassen patiënten met LA-CSCC en een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten kregen intraveneus cemiplimab 3 mg/kg in dertig minuten iedere twee weken gedurende ten hoogste 96 weken. De tumoren werden iedere acht weken beoordeeld. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met complete of partiële respons.


De mediane duur van de follow-up was 9,3 maanden (IQR 5,1-15,7). Objectieve respons werd gezien in 34 patiënten (44%; 95%-bti 32-55) onder wie tien (13%) met complete respons en vierentwintig (31%) met partiële respons. Graad 3 of 4 treatment-emergent adverse events werden gezien in 34 patiënten (44%), onder wie zes met hypertensie en vier met pneumonie. Ernstige TRAEs werden gezien in 23 patiënten (29%). Eén patiënt overleed na aspiratiepneumonie.

De onderzoekers concluderen dat cemiplimab antitumor-activiteit en acceptabele veiligheid had in patiënten met LA-CSCC.

1.Migden MR, Kushalani NI, Chang ALS et al. Cemiplimab in locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma: results from an open-label, phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 2 study found antitumor activity and acceptable safety in patients with locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma for whom there was no widely accepted standard of care.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren