Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van cisplatine-fluorouracil versus carboplatine-paclitaxel voor gevorderd anuscarcinoom


Dr. Sheela RaoEr is geen duidelijkheid over het optimale chemotherapie-regime voor chemotherapie-naïef gevorderd anuscarcinoom. De multinationale fase 2-studie InterAAct vergeleek cisplatine plus flurouracil (FU) versus carboplatine plus paclitaxel. Dr. Sheela Rao (Royal Marsden Hospital, London UK) en collega’s van het International Rare Cancers Initiative publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

InterAAct werd uitgevoerd in 60 centra in vijf landen. De studie includeerde 91 patiënten die werden gerandomiseerd naar cisplatine-FU (n=46) of carboplatine-paclitaxel (n=45) tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was objective response rate. De ORR was 57% (95%-bti 39,4-73,7) met cisplatine-FU versus 59% (42,1-74,4) met carboplatine-paclitaxel. De mediane follow-up was 28,6 maanden. Ernstige adverse events werden gezien in 62% van de patiënten in de cisplatine-FU groep versus 36% van de patiënten in de carboplatine-paclitaxel groep (p=0,016). De mediane progressievrije overleving was 5,7 maanden met cisplatine-FU vergeleken met 8,1 maanden met carboplatine-paclitacel, en de mediane overall survival was 12,3 maanden met cisplatine-FU vergeleken met 20 maanden met carboplatine-paclitaxel (HR 2,00; p=0,014).

De onderzoekers concluderen dat er geen verschil in ORR was tussen beide groepen. De carboplatine-paclitaxel groep had minder toxiciteit en langere OS.

1.Rao S, Sclafani F, Eng C et al. International Rare Cancers Initiative multicenter randomized phase II trial of cisplatin and fluorouracil versus carboplatin and placlitaxel in advanced anal cancer: InterAAct. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational randomized phase II study InterAAct compared cisplatin plus fluorouracil versus carboplatin plus paclitaxel for chemotherapy-naïve advanced anal cancer. There was no difference between the two groups in ORR, but carboplatin-paclitaxel was associated with clinically relevant less toxicity and a trend toward longer overall survival (median 20 months compared with 12,3 months in the cisplatin-FU group; p=0,014).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren