Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van eerstelijns avelumab voor metastatisch merkelcelcarcinoom

(0)2021-07-25 15:00   ( Nieuws )

Merkelcelcarcinoom is een agressieve huidmaligniteit die geassocieerd is met aanwezigheid van klonaal geïntegreerd merkelcel polyomavirus (MCPyV), blootstelling aan UV-straling, hogere leeftijd, en immuunsuppressie. Voor de beschikbaarheid van immuuncheckpointremmers had metastatisch merkelcelcarcinoom (mMCC) een slechte prognose, met een vijf-jaars overall survival-percentage van ongeveer 14%. De multinationale fase 2-studie JAVELIN Merkel 200 heeft eerstelijns avelumab (anti-PD-L1) voor mMCC geëvalueerd. Dr. Sandra D’Angelo (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1JAVELIN Merkel 200 werd uitgevoerd in twaalf centra in vier landen. De studie includeerde 116 volwassen patiënten met niet-eerder behandeld mMCC, ECOG performance status 0 of 1, en levensverwachting van tenminste drie maanden. De patiënten kregen intraveneus avelumab 10 mg/kg iedere twee weken. Het primaire eindpunt was centraal onafhankelijk beoordeelde duurzame respons, gedefinieerd als complete of partiële respons gedurende tenminste zes maanden.

De mediane follow-up was 21,2 maanden (range 14,9-36,6). De figuur laat de klinische activiteit van avelumab zien. Er waren 35 patiënten met respons gedurende tenminste zes maanden (durable response rate 30,2% (95%-bti 22,0-39,4), en 46 met objectieve respons ongeacht duur (ORR 39,7%; 30,7-49,2). De mediane progressievrije overleving was 4,1 maanden (95%-bti 1,4-6,1) en de mediane overall survival was 20,3 maanden (12,4-NE). De responspercentages waren numeriek hoger in patiënten met PD-L1 positieve tumoren, MCPyV-negatieve tumoren, en tumoren met hogere intratumorele CD8+ T-celdichtheid. Behandelings-gerelateerde adverse events werden gezien in 94 patiënten (81,0%) en graad 3 of 4 TRAEs in 21 patiënten (18,1%); er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns avelumab voor mMCC resulteerde in respons in 40% van de patiënten en duurzame respons in 30%, met een laag percentage graad 3 of 4 TRAEs.

1.D’Angelo SP, Lebbé C, Mortier L et al. First-line avelumab in a cohort of 116 patients with metastatic Merkel cell carcinoma (JAVELIN Merkel 200): primary and biomarker analyses of a phase II study. J ImmunoTher Cancer 2021-002646

Summary: The multinational phase 2 JAVELIN Merkel 200 study evaluated first-line avelumab (anti-PD-L1) for metastatic Merkel cell carcinoma. Durable response (≥ 6 months) was seen in 30.2% of the patients and overall response in 39.7%. Responses were observed early, with a median time to response 6.1 weeks. Median duration of response was 18.2 months. Median progression-free survival was 4.1 months, and median overall survival was 20.3 months. There were no grade 5 TRAEs; grade 3 or 4 TRAEs were seen in 18.1% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren