Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van eerstelijns bempegaldesleukine plus nivolumab voor metastatisch melanoom


Dr. Adi DiabEr is behoefte aan behandelingen die diepe en duurzame respons van metastatisch melanoom induceren. Bempegaldesleukine (BEMPEG; voorheen NKTR-214) is een CD122-preferentiële agonist van de IL-2 route, die kan resulteren in een antitumor-immuunrespons. Het versnelt de proliferatie van CD8+ T-cellen en NK-cellen, en de infiltratie van deze cellen in de microömgeving van de tumor. De multinationale fase 2-studie PIVOT-02 evalueerde de combinatie van BEMPEG en nivolumab (NIVO) voor niet-eerder behandeld metastatisch melanoom. Dr. Adi Diab (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde 41 patiënten met stadium III of IV melanoom. De patiënten kregen intraveneus BEMPEG 6 μg/kg plus NIVO 360 mg iedere drie weken gedurende ten hoogste twee jaar. Van deze patiënten ondergingen 38 tenminste één postbaseline scan. Primaire eindpunten waren veiligheid en centraal geblindeerd beoordeeld objective response rate. De mediane follow-up was 29,0 maanden. De figuur laat zien dat objectieve respons werd gezien in 20 van 38 patiënten (52,6%) en complete respons in 13 van 38 patiënten (34,2%). De mediane verandering in grootte van target-lesies was -78,5%. De mediane progressievrije overleving was 30,9 maanden (95%-bti 5,3-NE) en de mediane overall survival werd niet bereikt (24-maands OS 77,0%; 95%-bti 60,4-97,3). Graad 3 en 4 adverse events werden gerapporteerd voor 17,1% van de patiënten en immuun-gemedieerde AEs voor 4,9%.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van BEMPEG en NIVO verdragen werd en resulteerde in bemoedigende respons van niet-eerder behandeld metastatisch melanoom.

1.Diab A, Tykodi SS, Daniels GA et al. Bempegaldesleukin plus nivolumab in first-line metastatic melanoma. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 PIVOT-02 study evaluated the combination of the CD122-preferential interleukin-2 pathway agonist bempegaldesleukin and nivolumab for previously untreated stage III or IV melanoma. The combination was tolerated, with relatively low rates of grade 3 and 4 treatment-related and immune-mediated adverse events. Blinded independent central review revealed objective response in 52.6% of the patients and complete response in 34.2%. The median PFS was 30.9 months and the median OS was not reached at median 29.0 months of follow-up (the 24-months OS was 77.0%).


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren