Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van eerstelijns brentuximab vedotin plus AVD voor vroeg-stadium ongunstig-risico Hodgkin lymfoom

(0)2022-07-24 12:00   ( Nieuws )

Prof. Luc-Matthieu ForneckerPatiënten met vroeg-stadium ongunstig-risico Hodgkin lymfoom (HL) hebben een slechte prognose. De multinationale fase 2-studie BREACH heeft de eerstelijns combinatie van brentuximab vedotin (BV) plus doxorubicine, vinblastine, en dacarbazine (AVD) voor vroeg-stadium ongunstig-risico HL geëvalueerd. Dr. Luc-Matthieu Fornecker (Universiteit van Straatsburg, Frankrijk) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

BREACH includeerde 170 HL-patiënten in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar, met tenminste één ongunstig-risicocriterium volgens EORTC/LYSA. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar BV-AVD of standaard ABVD (B staat voor bleomycine), gevolgd door 30 Gy betrokken-klier radiotherapie. Het primaire eindpunt was PET-respons na twee cycli (Deauville-score 1-3; onafhankelijk beoordeeld door experts). Na twee cycli waren 93 van 113 patiënten in de BV-AVD arm PET-negatief (82,3%; 90%-bti 75,3-88,0) versus 43 van 57 patiënten in de ABVD-arm (75,4%; 64,3-84,5) waarmee voldaan werd aan het vooraf-gedefinieerde superioriteitscriterium voor BV-AVD versus ABVD. Het twee-jaars progressievrije-overlevingspercentage was 97,3% (95%-bti 91,9-99,1) met BV-AVD versus 92,6% (81,4-97,2) met ABVD. Hoog totaal metabool tumorvolume was geassocieerd met significant kortere PFS (HR 17,9; p<0,001). Onder patiënten met hoog totaal metabool tumorvolume was het twee-jaars PFS-percentage 90,9% (95%-bti 74,4-97,0) met BV-AVD versus 70,7% (39,4-87,9) met ABVD.

De onderzoekers concluderen dat na twee cycli BV-AVD vergeleken met ABVD resulteerde in verbetering van het percentage PET-negatieve patiënten.

1.Fornecker L-M, Lazarovici J, Aurer I et al. Brentuximab vedotin plus AVD for first-line treatment of early-stage unfavorable Hodgkin lymphoma (BREACH): a multicenter, open-label, randomized, phase II trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 BREACH trial evaluated first-line brentuximab vedotin (BV) combined with AVD for early-stage unfavorable-risk HL. Patients were randomized to BV-AVD or ABVD. BV-AVD compared with ABVD resulted in improvement of the PET-negative rate after two cycles.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren