Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van neratinib voor HER2-gemuteerd metastatisch cervixcarcinoom


Prof. Bradley MonkSomatische HER2-mutaties worden gezien in ongeveer 5% van de cervixcarcinomen, en worden beschouwd als oncogeen en geassocieerd met slechte prognose. Neratinib, een irreversibele pan-HER tyrosinekinaseremmer, is actief voor verscheidene typen HER2-gemuteerde maligniteiten. De multinationale fase 2 basket study SUMMIT onderzoekt veiligheid en werkzaamheid van neratinib voor solide tumoren. Prof. Bradley Monk (University of Arizona, Phoenix) en collega’s publiceren resultaten van het cervixcarcinoom-cohort van de studie in Gynecologic Oncology.1

Het cohort bestond uit zestien patiënten met HER2-gemuteerd metastatisch of recidiverend cervixcarcinoom met ziekteprogressie na platina-gebaseerde chemotherapie voor gevorderde ziekte. Tien patiënten (62,5%) hadden endocervixcarcinoom. De meest-voorkomende HER2-mutatie was S310F (63% van de patiënten). De patiënten kregen oraal neratinib 240 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons. Partiële respons werd gezien in drie van twaalf RECIST-evalueerbare patiënten (ORR 25%; 95%-bti 5,5-57,2) en stabiele ziekte gedurende tenminste zestien weken in eveneens drie patiënten (CBR 50%; 95%-bti 21,1-78,9). De duur van respons onder de drie responders liep uiteen van 5,6 tot 12,3 maanden. De mediane progressievrije overleving was 7,0 maanden (95%-bti 0,7-18,3) en de mediane overall survival was 16,8 maanden (95%-bti 4,1-NE). De meest-gerapporteerde adverse events waren diarree (75% van de patiënten; slechts in één patiënt graad 3), misselijkheid (44%), en afname van de eetlust (38%). Er waren geen graad 4 AEs, en geen discontinueringen vanwege diarree.

De onderzoekers concluderen dat neratinib actief was voor zwaar-voorbehandeld HER2-gemuteerd cervixcarcinoom, zonder nieuwe veiligheidssignalen.

1.Oaknin A, Friedman CF, Roman LD et al. Neratinib in patients with HER2-mutant, metastatic cervical cancer: findings from the phase 2 SUMMIT basket trial. Gynecol Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 basket study SUMMIT found activity of neratinib for heavily pretreated HER2-mutant cervical cancer, with no new safety signals.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren