Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van parsaclisib voor recidiverend of refractair folliculair lymfoom

(0)2023-08-20 15:00   ( Nieuws )

Dr. Ryan LynchParsaclisib is een selectieve PI3Kδ-remmer, met aangetoonde klinische werkzaamheid voor recidiverende of refractaire B-cel maligniteiten. De multinationale fase 2-studie CITADEL-203 heeft werkzaamheid en veiligheid van parsaclisib voor recidiverend of refractair folliculair lymfoom (RRFL) geïnventariseerd. Dr. Ryan Lynch (Fred Hutch Cancer Center, Seattle WA) en collega’s publiceren de studie in eClinicalMedicine.1

De studie includeerde volwassen patiënten met graad 1-3a RRFL die twee of meer eerdere systemische behandelingen hadden gekregen. De eerste 50 patiënten werden geïncludeerd in twee groepen die hetzij parsaclisib 20 mg eenmaal daags kregen gedurende acht weken gevolgd door parsaclisib 20 mg eenmaal per week (weekly dosing group; WG; n=23) of parsaclisib 20 mg eenmaal daags gedurende acht weken, gevolgd door parsaclisib 2,5 mg eenmaal daags (daily dosing group, DG; n=27). Gelet op de resultaten werd DG gekozen voor nader onderzoek. Met dit regime werden nog 76 patiënten behandeld. Het primaire eindpunt was objective response rate.

De figuur aat zien dat in DG de ORR 77,7% bedroeg (95%-bti 68,4-85,3) met complete respons in 19,4% (12,3-28,4). Deze figuur laat zien dat in DG de mediane tijd tot respons 8,1 week was, de mediane duur van respons 14,7 maanden, de mediane progressievrije overleving 15,8 maanden, terwijl de mediane overall survival niet bereikt werd. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-emergent adverse events waren diarree (11,9% van de patiënten), neutropenie (10,3%), en colitis (5,6%). TEAEs resulteerden in dosisonderbreking in 46,8% van de patiënten; in doseringsreductie in 17,5%; en in discontinuering in 23,8%.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met RRFL parsaclisib resulteerde in snelle en duurzame responsen, met een manageable veiligheidsprofiel.

1.Trěnŷ M, Avigdor A, McKinney MS et al. Parsaclisib, a PI3Kδ inhibitor, in relapsed and refractory follicular lymphoma (CITADEL-203): a phase 2 study. eClinMed 2023;63:102130

Summary: The multinational phase 2 CITADEL-203 trial found that among patients with relapsed and refractory follicular lymphoma, the PI3Kδ inhibitor parsaclisib resulted in rapid and durable responses, with a manageable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren