Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van pembrolizumab voor gevorderd cutaan squameus celcarcinoom


Dr. Brett HughesDe multinationale fase 2-studie KEYNOTE-629 evalueerde pembrolizumab voor cutaan squameus celcarcinoom (cSCC) in twee cohorten: een cohort van patiënten met lokaal-gevorderde (LA) ziekte, en een cohort van patiënten met recidiverende of metastatische (R/M) ziekte. Vorig jaar is gepubliceerd dat pembrolizumab in het R/M cohort effectieve antitumoractiviteit had en duurzame respons induceerde met een acceptabele veiligheid. Dr. Brett Hughes (Royal Brisbane and Women’s Hospital, Australië) en collega’s publiceren nu in Annals of Oncology resultaten van het LA-cohort en een update van resultaten in het R/M-cohort.1

KEYNOTE-629 werd uitgevoerd in 54 centra in negen landen. De studie includeerde 54 LA-patiënten met 105 R/M-patiënten, die ten hoogste 35 cycli intraveneus pembrolizumab 200 mg iedere drie weken kregen. Het primaire eindpunt was objective response rate. De mediane tijd tussen eerste dosis en data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was 14,9 maanden (IQR 12,6-17,2) voor het LA-cohort en 27,2 maanden (IQR 25,6-29,2) voor het R/M-cohort. In het LA-cohort was de ORR 50% (95%-bti 36,1-63,9) met complete respons in 16,7% van de patiënten. In het R/M-cohort was de ORR 35,2% (95%-bti 26,2-45,2) met complete respons in 10,5% van de patiënten. Onder de patiënten met respons werd in geen van beide cohorten de mediane duur van respons bereikt. Graad 3 en hoger treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 11,9% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab in beide cohorten robuuste antitumoractiviteit had zonder onverwachte veiligheidssignalen.

1.Hughes BGM, Munoz-Couselo E, Mortier L et al. Pembrolizumab for locally advanced and recurrent/metastatic cutaneous cell carcinoma (KEYNOTE-629 study): an open-label, nonrandomized, multicenter, phase 2 trial. Ann Oncol 2021.07.008

Summary: The multinational phase 2 KEYNOTE-629 study evaluated pembrolizumab monotherapy for locally advanced (LA) or recurrent/metastatic (R/M) cutaneous squamous cell carcinoma. Median time from first dose to data cutoff was 14.9 months for the LA cohort and 27.2 months for the R/M cohort. In the LA cohort, ORR was 50.0% with complete response in 16.7% of patients. In the R/M cohort, ORR was 35.2% with complete response in 10.5% of patients. There were no unexpected safety signals. The authors conclude that pembrolizumab had robust antitumor activity in both LA and R/M cSCC.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren