Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van tazemetostat voor gevorderd epithelioïd sarcoom met verloren INI1-expressie


Dr. Mrinal GounderEpithelioïd sarcoom is een agressief subtype van wekedelen-sarcoom. Meer dan 90% van de tumoren hebben de expressie van door SMARCB1 gecodeerd INI1 verloren, resulterend in oncogene afhankelijkheid van de transcriptierepressor EZH2. Een multinationale basket study includeerde patiënten met verschillende typen INI1-negatieve solide tumoren of synoviaal sarcoom. Dr. Mrinal Gounder (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren in The Lancet Oncology de werkzaamheid van de EZH2-remmer tazemetostat in het cohort van patiënten met gevorderd epithelioïd sarcoom.1

De studie werd uitgevoerd in 32 centra in negen landen. De patiënten in het cohort met epithelioïd sarcoom waren zestien jaar of ouder, met een ECOG performance status 2 of beter, en histologisch bevestigd lokaal-gevorderde of metastatische ziekte met bewezen verlies van INI1-expressie. De patiënten kregen oraal tazemetostat 800 mg tweemaal daags tot ziekteprogessie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde objectieve respons.

Het cohort includeerde 62 patiënten. Objectieve respons werd gezien in negen patiënten (ORR 15%; 95%-bti 7-26). Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 13,8 maanden (IQR 7,8-19,0). De mediane tijd tot respons was 3,9 maanden (IQR 1,9-7,4). De mediane duur van respons was niet bereikt (95%-bti 9,2 maanden tot NE). Na 32 weken hadden zestien patiënten ziektecontrole (DCR 26%; 95%-bti 16-39). De mediane progressievrije overleving was 5,5 maanden (95%-bti 3,4-5,9) en de mediane overall survival was 19,0 maanden (95%-bti 11,0-NE). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events waren anemie (6% van de patiënten) en gewichtsverlies (3%). Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat tazemetostat goed verdragen werd en klinische activiteit had in een cohort van patiënten met gevorderd epithelioïd sarcoom met verlies van INI1.

1.Gounder M, Schöffski P, Jones RL et al. Tazemetostat in advanced epithelioïd sarcoma with loss of INI1/SMARCB1: an international, open-label, phase 2 basket study. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 2 study found that the EZH2 inhibitor tazemetostat was well tolerated and had clinical activity in a cohort of patients with advanced epithelioid sarcoma characterized by loss of INI1/SMARCB1.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren