Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van tovorafenib voor recidiverend of refractair pediatrisch laaggradig glioom

(0)2023-11-18 16:00   ( Nieuws )

Dr. Lindsay KilburnGenomische veranderingen in BRAF zijn de meest-waargenomen oncogene drijvers in pediatrisch laaggradig glioom (pLGG).Tovorafenib is een oraal beschikbare selectieve en CNS-penetrante type II RAF remmer. De multinationale fase 2-studie FIREFLY-1 evalueerde tovorafenib monotherapie voor RAF-veranderd recidiverend of refractair (RR) pLGG. Dr. Lindsay Kilburn (Children’s National Hospital, Washington DC) en collega’s publiceren in Nature Medicine resultaten van de studie.1


De studie includeerde patiënten in de leeftijd van 6 maanden tot en met 25 jaar met pLGG met een bekende activerende BRAF-verandering (arm 1; n=77) of RAF-verandering (arm 2; n=60). De patiënten kregen tovorafenib 420 mg/m2 eens per week met een maximum van 600 mg. De nu gepubliceerde resultaten zijn werkzaamheid van de behandeling in arm 1 en veiligheid in armen 1 en 2. Het primaire eindpunt was overall response rate volgend RANO-HGG criteria. De figuur laat zien dat deze ORR 67% bedroeg, waarmee voldaan werd aan het vooraf-gespecificeerde werkzaamheidscriterium. De mediane tijd tot respons was 3,0 maanden en de mediane duur van respons was 16,6 maanden. De ORR volgens RAPNO-criteria was 51% met mediane TTR 5,3 maanden en DOR 13,8 maanden. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 42% van de patiënten, en TRAEs die discontinuering van de behandeling noodzakelijk maakten in 7%.

De onderzoekers concluderen dat tovorafenib een effectieve therapie kan zijn voor BRAF-veranderd R/R pLGG.

1.Kilburn LB, Khuong-Quang D-A, Hansford JR et al. The type II RAF inhibitor tovorafenib in relapsed/refractory pediatric low-grade glioma: the phase 2 FIREFLY-1 trial. Nature Med 2023-02668-y

Summary: The multinational phase 2 FIREFLY-1 trial found that tovorafenib could be an effective therapy for BRAF-altered, relapsed or refractory pediatric low-grade glioma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren