Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 2-studie van tweedelijns blokkade van PD-1 en CTLA-4 voor gevorderd cervixcarcinoom


Prof. David O'MalleyBalistilimab (anti-PD-1) en zalifrelimab (anti-CTLA-4) zijn twee nieuwe immuuncheckpointremmers (ICIs). Een multinationale fase 2-studie heeft de combinatie van beide ICIs geëvalueerd als tweedelijns behandeling voor gevorderd cervixcarcinoom. Prof. David O’Malley (The Ohio State University, Columbus) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 45 centra in Australië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika, includeerde 155 vrouwen met recidiverend en/of metastatisch cervixcarcinoom dat recidiveerde na platina-gebaseerde therapie. De mediane leeftijd was 50 jaar (range 24-76). De patiënten kregen gedurende ten hoogste twee jaar intraveneus balstilimab 3 mg/kg iedere twee weken en zalifrelimab 1 mg/kg iedere zes weken. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met centraa-beoordeelde objectieve respons onder de 125 patiënten met meetbare ziekte en één eerdere lijn platina-gebaseerde therapie in de gevorderde setting.

De figuur laat zien dat objectieve respons in deze patiëntengroep werd gezien in 25,6% (95%-bti 18,8-33,9) met complete respons in tien patiënten (8%) en ziektecontrole in 52%. Tijdens mediaan 21 maanden follow-up werd de mediane duur van respons niet bereikt (86,5% na zes maanden en 64,2% na twaalf maanden). De ORRs waren 32,8% en 9,1% onder patiënten met PD-L1 positieve respectievelijk negatieve tumoren. Onder patiënten met squameus celcarcinoom was de ORR 32,6%. De meest-gerapporteerde immuungerelateerde adverse events waren hypothyreoïdie (14,2% van de patiënten) en hyperthyreoïdie (7,1%). De mediane overall survival was 12,8 maanden (95%-bti 8,8-17,6), met OS-percentages 69,2% en 53,3% na zes respectievelijk twaalf maanden.

De onderzoekers concluderen dat dit nieuwe combinatieregime relevant klinisch profijt leverde voor een patiëntenpopulatie met aanzienlijk unmet medical need en gebrek aan effectieve behandelingen.

1.O’Malley DM, Neffa M, Monk BJ et al. Dual PD-1 and CTLA-4 checkpoint blockade using balstilimab and zalifrelimab combination as second-line treatment for advanced cervical cancer: an open-label phase II study. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 2 study evaluated the combination of balstilimab (anti-PD-1) and zalifrelimab (anti-CTLA-4) as second-line treatment for advanced cervical cancer. The confirmed ORR was 25.6% (95% CI 18.8-33.9) including complete response in 8%, with median duration of response not reached during median follow-up of 21 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren