Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van adjuvant nab-pacliaxel plus gemcitabine voor geresecteerd PDAC


Dr. Margaret TemperoPatiënten met pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) hebben ook na chirurgische resectie een slechte prognose. De multinationale fase 3-studie APACT vergeleek adjuvant nab-paclitaxel plus gemcitabine versus alleen gemcitabine na resectie van PDAC. Dr. Margaret Tempero (University of California San Francisco) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 866 patiënten met niet-eerder behandeld PDAC die na resectie werden gerandomiseerd naar zes vier-weekse cycli van nab-paclitaxel plus gemcitabine (n=432) of alleen gemcitabine (n=434). Het primaire eindpunt was centraal onafhankelijk beoordeelde ziektevrije overleving. Panel A laat zien dat het verschil tussen beide armen voor dit eindpunt niet significant was (HR 0,88; p=0,18), hoewel het door de lokale onderzoekers beoordeelde DFS-verschil wel significant was (panel B; HR 0,82; p=0,02). De mediane overall survival was 40,5 versus 36,2 maanden (panel C; HR 0,82; p=0,045). Graad 3 of hoger treatment-emergent adverse events troffen 86% van de patiënten in de combinatie-arm versus 68% van de patiënten in de arm met alleen gemcitabine. In elk van beide armen overleden twee patiënten aan TRAEs.


De onderzoekers concluderen dat de studie geen significant profijt van toevoegen van nab-paclitaxel aan gemcitabine heeft laten zien voor het primaire eindpunt, maar wel voor het secundaire eindpunt OS.

1.Tempero MA, Pelzer U, O’Reilly EM et al. Adjuvant nab-paclitaxel + gemcitabine in resected pancreatic ductal adenocarcinoma: results from a randomized, open-label, phase III trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 APACT trial compared adjuvant nab-paclitaxel plus gemcitabine versus gemcitabine alone after resection of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). The primary end point of independently assessed disease free survival was not met, with DFS 19.4 months with the combination versus 18.8 months with gemcitabine alone. However, at the 5-year follow-up analysis the secondary end point overall survival favored the combination (41.8 versus 37.7 months). 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren