Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van adjuvant nivolumab versus ipilimumab voor stadium IIIB-C en IV melanoom


Prof. Paolo AsciertoDe multinationale fase 3-studie CheckMate 238 randomiseerde patiënten na resectie voor stadium IIIB of IIIC of IV melanoom naar adjuvant nivolumab of ipilimumab. In 2017 is gepubliceerd dat de recidiefvrije overleving significant langer en de frequentie van graad 3 of 4 adverse events significant lager was in de nivolumabgroep vergeleken met de ipilimumabgroep. Prof. Paolo Ascierto (Istituto Nazionale Tumori, Napels) presenteert op de virtuele meeting van ESMO een analyse van de studie na tenminste vier jaar follow-up. De analyse is ook gepubliceerd in The Lancet Oncology.1


CheckMate 238 werd uitgevoerd in 130 centra in 25 landen. De studie includeerde patiënten ouder dan 14 jaar, die werden gerandomiseerd naar vier doses van intraveneus nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken of ipilimumab 10 mg/kg ieder drie weken, gevolgd door iedere twaalf weken tot de duur van een jaar of tot recidief of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was RFS, overall survival en veiligheid waren secundaire eindpunten.

Beide groepen bestonden uit 453 patiënten. Op het moment van de nu gepresenteerde analyse was de mediane follow-up 51,1 maanden met nivolumab en 50,9 maanden met ipilimumab (minimale follow-up in beide groepen 48 maanden). De vierjaars RFS was 51,7% in de nivolumabgroep versus 41,2% in de ipilimumabgroep (HR 0,71; p=0,0003). Met 211 van 302 verwachte OS-gebeurtenissen (70%) was er geen significant verschil in OS tussen beide groepen: vier-jaars OS 77,9% in de nivolumabgroep en 76,6% in de ipilimumabgroep (HR 0,87; p=0,31). Nieuwe graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in drie patiënten in de nivolumabgroep versus zeven patiënten in de ipilimumabgroep. Er waren geen niet-eerder gerapporteerd graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat na tenminste vier jaar follow-up de RFS nog steeds beter was met nivolumab dan met ipilimumab als adjuvante behandeling na resectie voor stadium IIIB-C of IV melanoom. Met minder overleden deelnemers dan verwacht was de OS vergelijkbaar in beide groepen.

1.Ascierto PA, DelVecchio M, Mandalá M et al. Adjuvant nivolumab versus ipilimumab in resected stage IIIB-C and stage IV melanoma (CheckMate 238): 4-year results from a multicentre, double-blind, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Updated results from the multinational phase 3 study CheckMate 238 showed that at a minimum of 4 years follow-up adjuvant nivolumab compared with ipilimumab resulted in sustained recurrence-free survival benefit in resected stage IIIB-C or IV melanoma. With fewer deaths than anticipated, overall survival was similar in both groups. The tolerability of nivolumab was better than that of ipilimumab.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren