Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van atezolizumab plus cabozantanib versus docetaxel na chemotherapie en ICI voor mNSCLC


Dr. Joe NealImmuuncheckpointremmers (ICIs) hebben eerstelijns behandelingen voor niet-kleincellig longcarcinoom verbeterd, maar er is behoefte aan meer-werkzame behandeling voor patiënten zonder respons op of progressie na ICIs. De multinationale fase 3-studie CONTACT-01 evalueerde de combinatie van atezolizumab plus cabozantinib versus docetaxel in patients met metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (mNSCLC) dat progressie vertoonde na behandeling met anti-PD-(L)1 en platina-bevattende chemotherapie. Dr. Joe Neal (Stanford University, Palo Alto CA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 366 patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar intraveneus atezolizumab 1200 mg iedere drie weken plus oraal cabozantinib 40 mg eens per dag (n=186) of intraveneus docetaxel 75 mg/m2 iedere drie weken (n=180). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De figuur laat zien dat de mediane OS niet langer was met atezolizumab plus cabozantinib dan met docetaxel, hoewel de mediane progressievrije overleving dat wel was. Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 38,4% versus 34,7%, en graad 5 TRAEs in 2,2% versus 0,6%).

De onderzoekers concluderen dat in deze patiëntengroep de combinatie van atezolizumab plus cabozantinib niet resulteerde in betere OS dan docetaxel.

1.Neal J, Pavlakis N, Kim S-W et al. CONTACT-01: a randomized phase III trial of atezolizumab + cabozantinib versus docetaxel for metastatic non-small cell lung cancer after a checkpoint inhibitor and chemotherapy. J Clin Oncol 2024; epub ahead of print

Summary: Among patients with mNSCLC progressing after anti-PD-(L1) and platinum-containing chemotherapy, the multinational phase 3 CONTACT-01 trial found no significant improvement of overall survival with atezolizumab plus cabozantinib over docetaxel.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren