Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van avelumab onderhoudsbehandeling voor gevorderd of metastatisch urotheelcarcinoom


Prof. Thomas PowlesPlatina-gebaseerde chemotherapie is de standaard eerstelijns behandeling voor gevorderd urotheelcarcinoom. De progressievrije overleving en overall survival worden echter beperkt door resistentie tegen chemotherapie. De multinationale fase 3-studie JAVELIN Bladder 100 heeft de waarde onderzocht van avelumab onderhoudstherapie na eerstelijns chemotherapie. Prof. Thomas Powles (Barts Cancer Institute, London UK) presenteert de studie op de virtuele meeting van ESMO. De studie wordt vandaag ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 700 patiënten met niet-resectabel lokaal-gevorderd of metastatisch urotheelcarcinoom, die geen progressie hadden na eerstelijns chemotherapie (vier tot zes cycli gemcitabine plus cisplatine of carboplatine). De patiënten werden gerandomiseerd naar avelumab plus beste ondersteunende zorg (BSC) of alleen BSC. Het primaire eindpunt van de studie was overall survival, bepaald in de overall populatie en in de groep patiënten met PD-L1 positieve tumoren. Secundaire eindpunten waren progressievrije overleving en veiligheid.

In de overall populatie was de mediane OS na één jaar 71,3% met avelumab plus BSC versus 58,4% met alleen BSC. De mediane OS was 21,4 maanden met avelumab plus BSC versus 14,3 maanden met alleen BSC (HR 0,69; p=0,001). In de populatie van patiënten met PD-L1 positieve tumoren was de OS na één jaar 79,1% in de avelumabgroep versus 60,4% in de controlegroep (HR 0,56; p<0,001). In de overall populatie was de mediane PFS 3,7 maanden in de avelumabgroep versus 2,0 maanden in de controlegroep (HR 0,62; 95%-bti 0,52-0,75) en in de populatie van patiënten met PD-L1 positieve tumoren was de mediane PFS 5,7 maanden in de avelumabgroep versus 2,1 maanden in de controlegroep (HR 0,56; 95%-bti 0,43-0,73). De incidentie van adverse events was 98,0% in de avelumabgroep en 77,7% in de controlegroep; de incidentie van graad 3 of hoger AEs was 47,4% respectievelijk 25,2%.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van avelumab aan BSC resulteerde in significante verlenging van de OS onder patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch urotheelcarcinoom zonder progressie na eerstelijns chemotherapie.

1.Powles T, Park SH, Voog E et al. Avelumab maintenance therapy for advanced or metastatic urothelial carcinoma. N Engl J Med 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study JAVELIN Bladder 100 randomized patients with advanced or metastatic urothelial carcinoma without progression after first-line chemotherapy to avelumab maintenance plus best supportive care or BSC alone. Among all patients the median overall survival was 21.4 months in the avelumab group versus 14.3 months in the control group (HR 0.69; p=0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren