Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van axicabtagene ciloleucel versus standaard-zorg voor R/R grootcellig B-cel lymfoom

(0)2021-12-12 13:00   ( Nieuws )

Dr. Frederick LockeDe uitkomsten van recidiverend of refractair grootcellig B-cel lymfoom (R/R LBCL) na eerstelijns chemo-immuuntherapie zijn slecht. De autologe anti-CD19 CAR T-celtherapie axicabtagene ciloleucel (axi-cel) is goedgekeurd voor R/R LBCL na twee of meer eerdere lijnen behandeling. De multinationale fase 3-studie ZUMA-7 heeft voor tweedelijns R/R LBCL geëvalueerd. Dr. Frederick Locke (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) presenteert de primaire analyse van de studie vandaag op de Annual Meeting van ASH in Atlanta.1 Locke en collega’s publiceren de studie vandaag ook in The New England Journal of Medicine.2

De studie includeerde 359 volwassen patiënten met R/R ziekte binnen twaalf maanden na adequate eerstelijns chemo-immuuntherapie. De mediane leeftijd was 59 jaar (range 21-81; 30% ouder dan 64 jaar). De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar axi-cel (n=180) of SOC (n=179). SOC was twee of drie cycli lokaal-gekozen chemo-immuuntherapie, gevolgd door hoge-dosering chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (HDT-ASCT). In de axi-cel groep kregen 170 patiënten (94%) axi-cel infusie; in de SOC groep bereikten 64 patiënten (36%) HDT-ASCT. Het primaire eindpunt was gebeurtenisvrije overleving.

Met mediaan 24,9 maanden follow-up was de mediane EFS 8,3 maanden met axi-cel versus 2 maanden met SOC (HR 0,398; p<0,0001) en waren de twee-jaars EFS-percentages 41% versus 16%. De ORR was 83% versus 50% (OR 5,31; p<0,0001) met complete respons in 65% versus 32%. De mediane overall survival was niet-bereikt versus 35,1 maanden met bij interimanalyse geschat twee-jaars OS-percentage 61% versus 52%. De veiligheid van axi-cel was manageable en consistent met wat is gerapporteerd voor derdelijns axi-cel.

De onderzoekers concluderen dat axi-cel als tweedelijns behandeling voor R/R LBCL superieur was aan SOC.

1.Locke FL et al. ASH 2021; abstr. 2
2.Locke FL, Miklos DB, Jacobson CA et al. Axicabtagene ciloleucel as second-line therapy for large B-cell lymphoma. N Engl J Med 2021; epub ahead of print


Summary: The multinational phase 3 ZUMA-7 study compared axicabtagene ciloleucel (axi-cel) versus standard of care treatment (SOC) for second-line relapsed or refractory large B-cell lymphoma. Axi-cel demonstrated a statistically significant and clinically meaningful improvement in event-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren