Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van carfilzomib-dexamethason met of zonder daratumumab voor RRMM


Prof. Saad UsmaniEr is behoefte aan nieuwe behandelingen voor multipel-myeloom patiënten met progressie na of intolerantie voor lenalidomide en bortezomib. In een fase 1-studie is werkzaamheid gezien van de combinatie carfilzomib-dexamethason-daratumumab (KdD) voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM). De multinationale fase 3-studie CANDOR vergeleek KdD met Kd voor RRMM. Prof. Saad Usmani (Atrium Health, Charlotte NC) presenteert de studie volgende week op de Annual Meeting van ASH in Orlando.1

De studie, uitgevoerd in 102 centra, includeerde RRMM-patiënten die één tot en met drie eerdere lijnen therapie hadden gekregen, met partiële respons of beter op tenminste één eerdere therapie. De mediane leeftijd was 64 jaar; 42,3% was eerder behandeld met lenalidomide, en 90,3% was eerder behandeld met bortezomib. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar KdD (n=312) of Kd (n=154). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

Na mediane follow-up van 16,9 maanden voor de KdD-arm en 16,3 maanden voor de Kd-arm was de mediane PFS niet bereikt met KdD en 15,8 maanden met Kd (HR 0,63; p=0,0014). Het PFS-profijt met KdD over Kd werd gezien in alle geprespecificeerde subgroepen, waaronder de lenalidomide-blootgestelde patiënten (HR 0,52) en de lenalidomide-refractaire patiënten (HR 0,45). De ORR was 84,3% versus 74,7% (p=0,0040), en complete respons of beter werd gezien 28,5% versus 10,4%. De mediane overall survival was na 17 maanden follow-up in geen van beide armen bereikt (HR 0,75; p=0,08). De incidentie van graad 3 of hoger AEs was82,1% versus 73,9%, en discontinuering vanwege AEs werd gezien in 22,4% versus 24,8%. Overlijden gerelateerd aan de behandeling werd gezien in vijf patiënten, allen in de KdD-arm.

De onderzoekers concluderen dat KdD vergeleken met Kd resulteerde in een significant PFS-profijt. De AEs waren over het algemeen manageable.

1.Usmani SZ. ASH Annual Meeting 2019; abstr. LBA-6

Summary: The multinational phase 3 study CANDOR compared carfilzomib-dexamethasone-daratumumab (KdD) with carfilzomib-dexamethasone (Kd) for relapsed or refractory multiple myeloma. The study found a significant PFS benefit with KdD over Kd, across all prespecified subgroeps, particularly among lenalidomide-exposed and lenalidomide-refractory patients. AEs were generally manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren