Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van daratumumab-onderhoud na (D)-VTd en ASCT voor NDMM


Prof. Philippe MoreauCASSIOPEIA is een fase 3-studie van patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar met nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom (NDMM) en ECOG performance status 2 of beter in 111 centra in Europa. De studie werd uitgevoerd in twee delen. In deel één werden patiënten gerandomiseerd naar bortezomib, thalidomide en dexamethason (VTd) met of zonder daratumumab (D) als inductie- en consolidatietherapie voor en na autologe stamceltransplantatie (ASCT). In 2019 is gepubliceerd dat de deipte van respons en de progressievrije overleving significant beter waren met D-VTd dan met alleen VTd. Deel twee vergeleek daratumumab-onderhoud met observatie onder patiënten met tenminste partiële respons. Prof. Philippe Moreau (Universiteitsziekenhuis Nantes, Frankrijk) en collega’s publiceren de resultaten in The Lancet Oncology.1

CASSIOPEIA deel twee randomiseerde patiënten voor de duur van twee jaar 1:1 naar intraveneus daratumumab 16 mg/kg iedere acht weken (n=442) of observatie (n=444). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Na mediaan 35,4 maanden follow-up was de mediane PFS niet bereikt met daratumumab versus 46,7 maanden met observatie (HR 0.53; p<0.0001).De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren lymfopenie (4% in de daratumumabgroep versus 2% in de observatiegroep), hypertensie (3% versus 2%), en neutropenie (2% versus 2%). Ernstige AEs werden gezien in 23% versus 19%. Twee patiënten in de daratumumabgroep overleden aan met de behandeling samenhangende oorzaken.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die (D)VTd inductie en consolidatie voor en na ASCT ondergingen, daratumumab-onderhoud vergeleken met observatie resulteerde in significante verlenging van de PFS.

1.Moreau P, Hulin C, Perrot A et al. Maintenance with daratumumab or observation following treatment with bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab and autologous stem-cell transplant in patients with newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Part 2 of the multinational phase 3 CASSIOPEIA study showed that after (D)VTd induction and consolidation before and after autologous stem cell transplantation for newly diagnosed mulitple myeloma, daratumumab maintenance every 8 weeks for 2 years significantly reduced the risk of disease progression or death compared with observation only.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren