Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van eerstelijns atezolizumab voor PD-L1-geselecteerd mNSCLC


Prof. Roy HerbstEr is behoefte aan nieuwe eerstelijns behandelingsopties voor metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom. De multinationale fase 3-studie IMpower110 heeft eerstelijns atezolizumab (anti-PD-L1) vergeleken met platina-gebaseerde chemotherapie voor mNSCLC met verschillende niveaus van expressie van PD-L1. Prof. Roy Herbst (Yale Cancer Center, New Haven CT) en collega’s publiceren de studie vandaag in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 572 patiënten met metastatisch niet-squameus of squameus NSCLC die niet eerder chemotherapie hadden gekregen, en die PD-L1 expressie op tenminste 1% van de tumorcellen of tenminste 1% van de tumorinfiltrerende immuuncellen hadden. De ECOG performance status score was 0 of 1. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar atezolizumab 1200 mg of chemotherapie (vier of zes cycli) iedere drie weken. Atezolizumab kon na progressie worden gecontinueerd zolang patiënten klinisch profijt hadden. Het primaire eindpunt was overall survival, bepaald in de patiënten met wildtype tumoren met betrekking tot EGFR-mutaties en ALK-translocaties (de 18 patiënten die wel deze veranderingen hadden werden na een protocolwijziging uit de analyses geëxcludeerd). Hoge expressie van PD-L1 (n=205) werd gedefinieerd als PD-L1 expressie op tenminste 50% van de tumorcellen of tenminste 10% van de tumorinfiltrende immuuncellen. Hoge of intermediaire expressie (n=328) werd gedefinieerd als PD-L1 expressie op tenminste 5% van één van beide typen cellen. Any expression (n=554) was expressie op tenminste 1% van de cellen.

Onder de patiënten met hoge PD-L1 expressie was de mediane OS 20,2 maanden met atezolizumab versus 13,1 maanden met chemotherapie (HR 0,57; p=0,01). Onder de patiënten met hoge of intermediaire PD-L1 expressie was de mediane OS 18,2 maanden met atezolizumab versus 14,8 maanden met chemotherapie (HR 0,72; p=0,04). Onder patiënten met any PD-L1 expressie was de mediane OS 17,8 maanden met atezolizumab versus 14,0 maanden met chemotherapie (HR 0,83; 95%-bti 0,65-1,07). Onder de patiënten die voor veiligheid konden worden geëvalueerd werden adverse events gerapporteerd voor 90,2% met atezolizumab en 94,7% met chemotherapie; en graad 3 of 4 AEs voor 30,1% respectievelijk 52,5%.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns atezolizumab, vergeleken met platina-gebaseerde chemotherapie, resulteerde in significant langere OS onder patiënten met mNSCLC met hoge PD-L1 expressie; ongeacht het histologisch type.

1.Herbst RS, Giaccone G, de Marinis F et al. Atezolizumab for first-line treatment of PD-L1-selected patients with NSCLC. N Engl J Med 2020;383:1328-1339

Summary: The multinational phase 3 study IMpower110 found that first-line atezolizumab, compared with platinum-based chemotherapy, resulted in significantly longer overall survival among patients with mNSCLC with high PD-L1 expression, regardless of histologic type.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren