Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van eerstelijns camrelizumab plus rivoceranib versus sorafenib voor niet-resectabel levercelcarcinoom


Prof. Shukui QinEr is geen duidelijkheid voer de werkzaamheid van immuuntherapie plus antiangiogeneTKI voor niet-resectabel levercelcarcinoom (uHCC). Een multinationale fase 3-studie randomiseerde uHCC-patiënten naar eerstelijns camrelizumab (C; anti-PD-1) plus rivoceranib (R; ook bekend als apatinib; anti-VEGFR2) of sorafenib (S; multikinaseremmer). Prof. Shukui Qin (Ziekenhuis van het Volksbevrijdingsleger, Nanjing, China) presenteert de studie vandaag op de Annual Meeting van ESMO in Parijs.1

De studie includeerde 543 patiënten, die gestratificeerd naar macrovasculaire infasie en/of extrahepatische metastasen, geografische regio, en baseline serum AFP werden gerandomiseerd naar C+R (n=272) of S (n=271). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving, beoordeeld na 339 PFS-gebeurtenissen. Na mediaan 7,8 maanden follow-up was de mediane PFS 5,6 maanden met C+R versus 3,7 maanden met S (HR 0,52; p<0,00001). De overall survival werd beoordeeld na 262 OS-gebeurtenissen. Na mediaan 14,5 maanden follow-up was de mediane OS 22,1 maanden met C+R versus 15,2 maanden met S (HR 0,62; p<0,0001). Objective response rate, disease control rate, en duur van respons waren eveneens beter met C+R versus S. Het profijt van C+R versus S werd gezien in de meeste subgroepen. Graad 3 of hoger TRAEs werden gezien in 80,9% van de patiënten in de C+R groep versus 54,2% in de S groep. In beide armen overleed één patiënt aan met de behandeling samenhangende oorzaken.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns C+R vergeleken met S voor uHCC resulteerde in significant langere PFS en OS, en betere ORR.

1.Qin S et al. ESMO 2022; abstr. LBA35

Summary: A multinational phase 3 study showed that first-line camrelizumab plus rivoceranib significantly prolonged PFS and OS and improved ORR versus sorafenib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren