Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van eerstelijns erlotinib met of zonder ramucirumab voor EGFR-gemuteerd gevorderd NSCLC


Prof. Kazuhiko NakagawaEr zijn preklinsiche en klinische aanwijzingen voor meerwaarde van duale blokkade van de EGFR- en VEGF-routes in EGFR-gemuteerd metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). De multinationale fase 3-studie RELAY heeft deze waarde onderzocht van toevoegen van de VEGFR2-antagonist ramucirumab aan eerstelijns EGFR-TKI erlotinib voor EGFR-gemuteerd metastatisch NSCLC. Prof. Kazuhiko Nakagawa (Kinday Universiteit, Osaka) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

RELAY werd uitgevoerd in honderd centra in dertien landen. De patiënten waren bij inclusie achttien jaar of ouder (twintig jaar of ouder in Japan en Taiwan), hadden stadium IV NSCLC met EGFR-mutatie (hetzij ex19del of Leu858Arg), een ECOG performance status 0 of 1, en geen CNS-metastases. Ze werden gerandomiseerd naar oraal erlotinib 150 mg eenmaal daags plus intraveneus ramicirumab 10 mg/kg (n=224) of placebo (n=225) iedere twee weken. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving.

De mediane duur van de follow-up was 20,7 maanden (IQR 15,8-27,2). De mediane PFS was 19,4 maanden in de erlotinib-ramucirumab groep versus 12,4 maanden in de erlotinib-placebo groep (HR 0,59; p<0,0001). Graad 3 of 4 treatment-emergent adverse events werden gezien 72% van de patiënten met erlotinib-ramucirumab versus 54% van de patiënten met erlotinib-placebo. Er was één graad 5 TRAE, in de erlotinib-ramucirumab groep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van ramucirumab aan eerstelijns erlotinb voor EGFR-gemuteerd stadium IV NSCLC resulteerde in significante verbetering van de PFS. De veiligheid was consistent met de veiligheidsprofielen van de afzonderlijke middelen.

1.Nakagawa K, Garon EB, Seto T et al. Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study RELAY found that addition of the VEGFR2 antagonist ramucirumab to first-line EGFR TKI erlotinib significantly improved the PFS of patients with EGFR-mutated advanced NSCLC (median 19.4 months versus 12.4 months; HR 0.59; p<0.0001). Grade 3-4 TRAEs were seen in 72% of patients with erlotinib plus ramucirumab and in 54% of patients with erlotinib plus placebo. There was one on-study treatment-related death, in the ramucirumab group (n=224).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren