Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van eerstelijns lorlatinib versus crizotinib voor ALK-positief aNSCLC: update van CROWN

(0)2022-12-18 16:00   ( Nieuws )

Prof. Benjamin SolomonDe fase 3-studie CROWN, in 104 centra in 23 landen, randomiseerde volwassen patiënten met niet-eerder behandeld ALK-positief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) en een ECOG performance status van 2 of beter 1:1 naar lorlatinib 100 mg eenmaal daags (n=149) of crizotinib 250 mg tweemaal daags (n=147). In 2020 is een interimanalyse gepubliceerd die liet zien dat met mediaan 18,3 maanden follow-up de progressievrije overleving langer en de frequentie van intracraniële respons hoger was in de lorlatinibgroep dan in de crizotinibgroep. Prof. Benjamin Solomon (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne) en collega’s publiceren in The Lancet Respiratory Medicine een update van de resultaten van de studie.1

Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 36,7 maanden (IQR 31,3-41,9) in de lorlatinibgroep en 29,3 maanden (10,8-35,0) in de crizotinibgroep. Panel A laat zien dat de mediane progressievrije overleving niet bereikt was in de lorlatinibgroep versus 9,3 maanden in de crizotinibgroep (HR 0,27; 95%-bti 0,18-0,39) met drie-jaars PFS-percentage 64% met lorlatinib versus 19% met crizotinib. Panel B laat zien dat onder de patiënten met baseline hersenmetastasen (37 in de lorlatinibgroep versus 39 in de crizotinibgroep) de HR voor tijd tot intracraniële progressie met lorlatinib versus crizotinib 0,10 was (95%-bti 0,04-0,27). Onder patiënten zonder baseline hersenmetastasen was de HR voor tijd tot intracraniële progressie met lorlatinib versus crizotinib 0,02 (95%-bti 0,002-0,14). Graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 76% van de patiënten met lorlatinib versus 57% van de patiënten met crizotinib, en AEs die resulteerden in discontinuering voor 7% versus 10%).

De onderzoekers concluderen dat het PFS-voordeel met lorlatinib over crizotinib duurzaam was in patiënten met en zonder baseline hersenmetastasen.

1.Solomon BJ, Bauer TM, Mok TSK et al. Efficacy and safety of first-line lorlatinib versus crizotinib in patients with advanced, ALK-positive non-small cell lung cancer: updated analysis of data from the phase 3, randomised, open-label CROWN study. Lancet Respir Med 2022; epub ahead of print

Summary: Updated results from the multinational phase 3 CROWN study showed that among patients with previously untreated ALK-positive aNSCLC, lorlatinib compared with crizotinib resulted in durable extracranial and intracranial PFS benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren