Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van eerstelijns lorlatinib versus crizotinib voor gevorderd ALK-positief NSCLC


Prof. Alice ShawALK-rearrangements in niet-kleincellig longcarcinoom zijn geassocieerd met gevoeligheid voor small-molecule ALK-tyrosinekinasermmers. Lorlatinib is een nieuwe derdegeneratie ALK-remmer met ook intracraniële activiteit. De multinationale fase 3-studie CROWN vergeleek lorlatinib met de eerstegeneratie ALK-remmer crizotinib als eerstelijns behandeling voor gevorderd ALK-positief NSCLC. Prof. Alice Shaw (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren een interimanalyse van studie vandaag in The New England Journal of Medicine.1

CROWN werd uitgevoerd in 104 centra in 23 landen. De studie includeerde 296 volwassen patiënten met gevorderd ALK-positief NSCLC die niet eerder systemische behandeling hadden gekregen voor gevorderde ziekte. De ECOG performance status was 2 of beter, en de patiënten hadden adequate beenmerg-, pancreas-, nier-, en leverfunctie. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar oraal lorlatinib 100 mg eenmaal daags (n=149) of oraal crizotinib tweemaal daags (n=147). Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde progressievrije overleving. De interimanalyse werd uitgevoerd nadat 133 PFS-gebeurtenissen waren geregistreerd.

Het percentage patiënten zonder progressie na twaalf maanden was 78% in de lorlatinibgroep versus 39% in de crizotinibgroep (HR 0,28; p<0,001). Objectieve respons werd gezien in 76% van de patiënten met lorlatinib (95%-bti 68-83) versus 58% met crizotinib (95%-bti 49-66). Onder de patiënten met baseline CNS-metastasen (38 lorlatinib-patiënten en 40 crizotinib-patiënten) werd intracraniële respons gezien in 82% met lorlatinib (95%-bti 57-96) versus 23% met crizotinib (95%-bti 5-54). De meest-waargenomen adverse events met lorlatinib waren hyperlipidemie, oedeem, gewichtstoename, perifere neuropathie, en cognitie-effecten. Lorlatinib was geassocieerd met meer graad 3 of 4 AEs dan crizotinib (72% versus 56% van de patiënten). Discontinuering van de behandeling wegens AEs vond plaats in 7% versus 9%.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd ALK-positief NSCLC lorlatinib, vergeleken met crizotinib, resulteerde in langere PFS en hogere frequentie van respons, ook intracranieel, en in verhoogde incidentie van graad 3 en 4 AEs (quick take video).

1.Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F et al. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2020;383:2018-2029

Summary: Interim analysis of the multinational phase 3 study CROWN found that among patients with previously untreated ALK-positive NSCLC, those who received lorlatinib had significantly longer progression-free survival and higher frequency of intracranial response than those who received crizotinib. The incidence of grade 3 or 4 adverse events was higher with loralatinib than with crizotinib (quick take video).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren