Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van effect van recombinant zoster vaccin op incidentie van herpes zoster na autoSCT


Prof. Keith SullivanHerpes zoster is een frequente complicatie na autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (autoSCT). Vaccinatie zou lange-termijn bescherming kunnen bieden, maar levende verzwakte vaccins zijn gecontraïndiceerd in immuungecompromitteerde patiënten. Een multinationale fase 3-studie heeft de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van een nonlive adjuvant vaccin voor de preventie van posttransplantatie zoster. Prof. Keith Sullivan (Duke University, Durham NC) en collega’s publiceren de studie online in JAMA.1

De studie, uitgevoerd in 167 centra in 28 landen, includeerde 1846 volwassen patiënten die autoSCT hadden ondergaan. De meeste patiënten waren mannen (63%) en vijftig jaar of ouder (75%). Multipel myeloom was de meest-voorkomende onderliggende diagnose (53%). De patiënten werden gerandomiseerd naar twee doses van het recombinant zoster vaccin (n=922) of placebo (n=924) in de deltaspier. De eerste injectie werd gegeven vijftig tot zeventig dagen na de transplantatie, en de tweede één tot twee maanden na de eerste. Het primaire eindpunt van de studie was bevestigd herpes zoster.


Onder de 1846 patiënten die de eerste injectie kregen waren er 1735 (94%) die ook de tweede injectie kregen. Tijdens mediaan 21 maanden follow-up werd tenminste één herpes zoster episode gezien in 49 ontvangers van het vaccin en 135 ontvangers van placebo (incidentie 30 en 94 per 1000 persoonsjaren; IRR 0,32; p<0,001) overeenkomend met 68,2% werkzaamheid van het vaccin. Injectieplaatsreacties werden gezien in 86% van de ontvangers van vaccin en 10% van de ontvangers van placebo. Injectieplaatspijn werd gerapporteerd voor 84% van de vaccinontvangers (11% graad 3). Serious adverse events en relapses van de onderliggende ziekte verschilden niet significant tussen beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat onder volwassen patiënten die autoSCT hadden ondergaan een twee-doses kuur van recombinant zoster vaccin vergeleken met placebo resulteerde in significant lagere incidentie van herpes zoster over een mediane follow-up van 21 maanden.

1.Bastidas A, de la Serna J, El Idrissi M et al. Effect of recombinant zoster vaccine on incidence of herpes zoster after autologous stem cell transplantation. A randomized clinical trial. JAMA 2019;322:123-133

Summary: A phase 3 study in 28 countries evaluated the efficacy and safety of a recombinant zoster vaccine in immunocompromised autologous HSCT recipients. The study found that a 2-dose course of the vaccine compared with placebo significantly reduced the incidence of herpes zoster over a median follow-up of 21 months. Injection site reactions werd recorded in 86% of vaccine recipients and 10% of placebo recipients, of which pain was the most common (grade 3 in 11% of vaccine recipients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren