Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van nivolumab versus bevacizumab voor recidiverend glioblastoom


Prof. David ReardonPatiënten met glioblastoom hebben een slechte prognose, met vijf-jaars overleving van minder dan 10% van de patiënten. Vrijwel alle patiënten hebben recidief na standaard chirurgische resectie, radiotherapie, en temozolomide.Behandelopties na recidief zijn beperkt, en er is geen therapie bekend die de overleving na recidief verbetert. In andere typen maligniteiten is werkzaamheid van immuuncheckpointremmers gezien, en in muismodellen van glioom is ook werkzaamheid van ICIs gezien. De multinationale fase 3-studie CheckMate 143 heeft de werkzaamheid van nivolumab voor recidiverend glioblastoom onderzocht. Prof. David Reardon (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde patiënten met een eerste recidief van glioblastoom na standaard radiotherapie en temozolomide. Ze werden gerandomiseerd naar nivolumab 3 mg/kg (n=184) of bevacizumab 10 mg/kg (n=185), intraveneus iedere twee weken. De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De mediane follow-up was 9,5 maanden. De figuur laat zien dat de mediane OS 9,8 maanden was met nivolumab versus 10,0 maanden met bevacizumab (HR 1,04;p=0,76). De twaalf-maands OS was 42% in beide groepen. De mediane progressievrije overleving was 1,5 maanden met nivolumab versus 3,5 maanden met bevacizumab (HR 1,97; p<0.001)De ORR was 23,1% in de bevacizumabgroep versus 7,8% in de nivolumabgroep. Graad 3 of 4 TRAEs werden gezien in 18,1% van de patiënten in de nivolumabgroep versus 15,2% van de patiënten in de bevacizumabgroep. Er waren geen onverwachte TRAEs en geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat de overleving van patiënten met eerste recidief van glioblastoom even lang was met nivolumab als met bevacizumab.

1.Reardon DA, Brandes AA, Omuro A et al. Effect of nivolumab vs bevacizumab in patients with recurrent glioblastoma. The CheckMate 143 phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CheckMate 143 randomized patients with first recurrence of glioblastoma to nivolumab versus bevacizumab. The median OS was 9.8 months with nivolumab versus 10.0 months with bevacizumab (p=0,76).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren