Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van oraal azacitidine voor lager-risico MDS


Dr. Guillermo Garcia-ManeroMyelodysplastische syndromen (MDS) vormen een groep diverse hematologische aandoeningen met uiteenlopende prognoses. De multinationale fase 3-studie AZA-MDS-003 evalueerde het hypomethylerende agens CC-486 (oraal azacitidine) voor patiënten met International Prognostic Scoring System lager-risico ziekte (LR-MDS) en erythrocyten (RBC) transfusie-afhankelijke anemie en trombocytopenie. Dr. Guillermo Garcia-Manero (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

AZA-MDS-003 werd uitgevoerd in 101 centra in twintig landen. De studie includeerde LR-MDS patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar CC-486 300 mg (n=107) of placebo (n=109) iedere 21 dagen van vier-weekse cycli. De mediane leeftijd was 74 jaar, het mediane trombocytengetal was 25 x 109/l en het neutrofielengetal was 1,3 x 109/l. Het primaire eindpunt van de studie was RBC-transfusieonafhankelijkheid. De figuur laat zien dat in de CC-486 groep en de placebogroep respectievelijk 31% en 11% van de patiënten RBC-transfusieonafhankelijkheid bereikten (p=0,0002), met mediane duur van de onafhankelijkheid 11,1 respectievelijk 5,0 maanden. Vermindering met tenminste 4 RBC-eenheden werd bereikt door 42,1% respectievelijk 30,6%, met mediane duur van 10,0 en 2,3 maanden. Deze figuur laat zien dat CC-486 ook resulteerde in toename van hemoglobineconcentraties en trombocytengehalten.

Interimanalyse liet geen verschil in overall survival tussen beide armen zien (p=0,96) hoewel in de eerste 56 dagen van de behandeling 16 patiënten in de CC-486 arm overleden versus 6 in de placebo-arm, vooral vanwege infectie. Het mediane pretreatment neutrofielengetal voor de 16 patiënten in de CC-486 arm was 0,57 x 109/l. Graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 90% van de patiënten in de CC-486 arm en 73% in de placebo-arm.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met LR-MDS en transfusieafhankelijke anemie en trombocytopenie CC-486 resulteerde in significante verhoging van het percentage transfusie-onafhankelijke patiënten.

1.Garcia-Manero G, Santini V, Almeida A et al. Phase III, randomized, placebo-controlled trial of CC-486 (oral azacitidine) in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study AZA-MDS-003 evaluated CC-486 (oral azacitidine) versus placebo for lower-risk myelodysplastic syndromes with red blood cell tranfusion-dependent anemia and thrombocytopenia. CC-486 resulted in improved transfusion independence and induced durable improvements in hemoglobine concentrations and platelet counts. More early deaths occurred in the CC-486 arm, most related to infections in patients with significant pretreatment neutropenia.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren