Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van pembrolizumab plus chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd HNSCC


Prof. Jean-Pascal MachielsOndanks multimodale therapie is het vijf-jaars overlevingspercentage onder patiënten met lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van hoofd en hals (LA HNSCC) niet hoger dan ongeveer 50%. De multinationale fase 3-studie KEYNOTE-412 heeft toevoeging van pembrolizumab aan concurrente chemoradiotherapie (CRT) voor LA HNSCC geëvalueerd. Prof. Jean-Pascal Machiels (Katholieke Universiteit Leuven) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

KEYNOTE-412 werd uitgevoerd in 130 centra. De studie includeerde 804 patiënten, die 1:1 werden gerandomiseerd naar pembrolizumab plus CRT (n=402) of placebo plus CRT (n=402). Pembrolizumab en placebo werden iedere drie weken gegeven in zeventien doses; één voorafgaand aan CRT, twee tijdens CRT, en veertien als onderhoudstherapie. Het primaire eindpunt was gebeurtenisvrije overleving. De mediane follow-up was 47,7 maanden (IQR 42,1-52,3). De figuur laat zien dat de mediane EFS niet bereikt werd in de pembrolizumabgroep en 46,6 maanden bedroeg in de placebogroep (HR 0,83; p=0,043) waarmee de geprespecificeerde significantiedrempelwaarde van p≤0,024 niet bereikt werd. Graad 3 of hoger adverse events werden gezien in 92% van de patiënten in de pembrolizumabgroep en 88% van de patiënten in de placebogroep. Behandelings-gerelateerd overlijden trof 1% van de patiënten in de pembrolizumabgroep en 2% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van pembrolizumab aan CRT niet resulteerde in significante verbetering van EFS in een populatie van moleculair-niet-geselecteerde patiënten met LA HNSCC.

1.Machiels J-P, Tao Y, Licitra L et al. Pembrolizumab plus concurrent chemoradiotherapy versus placebo plus concurrent chemoradiotherapy in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-412): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2024; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 KEYNOTE-412 trial found that among patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma, addition of pembrolizumab to concurrent chemoradiotherapy was not associated with improved overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren