Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van pembrolizumab versus placebo na nefrectomie voor niercelcarcinoom

(0)2021-06-07 14:00   ( Nieuws )

Prof. Toni ChoueiriRecidief na chirurgie voor hoog-risico heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) is geassocieerd met kortere overleving. Er is behoefte aan effectieve therapie die het risico van recidief verlaagt. De multinationale fase 3-studie KEYNOTE-564 evalueerde adjuvant pembrolizumab na nefrectomie voor ccRCC. Prof. Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) presenteert de studie op de virtuele Annual Meeting van ASCO.1

De studie includeerde patiënten ten hoogste twaalf weken na nefrectomie voor intermediair-hoog of hoog-risico ccRCC, die niet eerder systemische therapie hadden gekregen, en een ECOG performance status 0 of 1 hadden. De patiënten werden gerandomiseerd naar ten hoogste zeventien drie-weekse cycli pembrolizumab (n=496) of placebo (n=498). Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde ziektevrije overleving, en overall survival was een secundair eindpunt.

Op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse was de mediane follow-up 24,1 maanden (range 14,9-41,5). De mediane DFS was in geen van beide armen bereikt, maar de DFS was significant beter in de pembrolizumab-arm dan in de placebo-arm (HR 0,68; p=0,0010) met twee-jaars DFS-percentage 77,3% versus 68,1%. Het DFS-profijt met pembrolizumab werd gezien in de onderscheiden subgroepen. De mediane OS was eveneens in geen van beide armen bereikt, met 18 gebeurtenissen in de pembrolizumab-arm versus 33 in de placebo-arm (HR 0,54; p=0,0164) met twee-jaars OS 96,6% versus 93,5%. Graad 1 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 96,3% van de patiënten in de pembrolizumab-arm en 91,1% van de patiënten in de placebo-arm, en graad 3 of hoger AEs voor 32,4% en 17,7%. Geen van de patiënten overleed gerelateerd aan pembrolizumab.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab vergeleken met placebo na nefrectomie voor intermediair-hoog of hoog-risico ccRCC resulteerde in significant verlenging van de DFS.

1.Choueiri TK et al. ASCO Annual Meeting 2021; abstr. LBA5

Summary: The multinational phase 3 KEYNOTE-564 study found that pembrolizumab compared with placebo after nephrectomy for intermediate-high or high risk ccRCC resulted in significantly improved DFS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren