Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van pembrolizumab voor persistent, recidiverend, of metastatisch cervixcarcinoom

(0)2021-09-20 15:00   ( Nieuws )

Dr. Nicoletta ColomboIn eerdere studies is werkzaamheid gezien van pembrolizumab voor PD-L1 positief metastatisch of niet-resectabel cervixcarcinoom na progressie tijdens chemotherapie. De multinationale fase 3-studie KEYNOTE-826 heeft toevoeging van pembrolizumab aan chemotherapie met of zonder bevacizumab voor gevorderd cervixcarcinoom geëvalueerd. De studie wordt gepresenteerd op ESMO 2021. Dr. Nicoletta Colombo (Universiteit van Milaan-Bicocca) en collega’s publiceren de studie ook in The New England Journal of Medicine.1De studie includeerde patiënten met persistent, recidiverend, of metastatisch cervixcarcinoom 1:1 naar ten hoogste 35 cycli van pembrolizumab 200 mg of placebo iedere drie weken toegevoegd aan platina-gebaseerde chemotherapie en, per investigator discretion, bevacizumab. De primaire eindpunten van de studie waren progressievrije overleving en overall survival, sequentieel getest in patiënten met PD-L1 combined positive score 1 of hoger, in alle gerandomiseerde patiënten (ITT-populatie), en in patiënten met een PD-L1 CPS 10 of hoger.

Onder de 548 patiënten met een PD-L1 CPS 1 of hoger was de mediane PFS 10,4 maanden in de pembrolizumabgroep versus 8,2 maanden in de placebogroep (HR 0,62; p<0,001). Onder de 617 ITT-patiënten was de mediane PFS 10,4 maanden versus 8,2 maanden (HR 0,65; p<0,001). Onder de 317 patiënten met een PD-L1 CPS 10 of hoger was de mediane PFS 10,4 maanden versus 8,1 maanden (HR 0,58; p<0,001). De twee-jaars OS-percentages waren 53,0% versus 41,7% (HR 0,64; p<0,001); 50,4% versus 40,4% (HR 0,67; p<0,001); en 54,4% versus 44,6% (HR 0,61; p=0,001). De meest-gerapporteerde graad 3 tot en met 5 adverse events waren anemie (30,3% van de patiënten met pembrolizumab en 26,9% van de patiënten met placebo) en neutropenie (12,4% en 9,7%).

De onderzoekers concluderen dat PFS en OS significant langer waren met pembrolizumab dan met placebo onder patiënten die chemotherapie met of zonder bevacizumab kregen voor persistent, recidiverend, of metastatisch cervixcarcinoom.

1.Colombo N, Dubot C, Lorusso D et al. Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. N Engl J Med 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 KEYNOTE-826 trial evaluated addition of pembrolizumab versus placebo to platinum-based chemotherapy with or without bevacizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. Progression-free and overall survival were significantly longer with pembrolizumab than with placebo, both in patients with PD-L1 combined positive score of 1 and more, and in the ITT population. The most common grade 3 to 5 adverse events were anemia (30.3% of patients in the pembrolizumab group and 26.9% in the placebo group) and neutropenia (12.4% and 9.7%, respectively).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren