Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van radioembolisatie met chemotherapie voor levermetastasen van colorectaalcarcinoom


Dr. Riad SalemIn ongeveer 60% van de patiënten met colorectaalcarcinoom wordt na verloop van tijd levermetastase gezien. Niet-chirurgische locoregionale benadering van levermetastasen van colorectaalcarcinoom (CLM) toegevoegd aan systemische therapie zou deze patiënten klinisch relevant profijt kunnen bieden. De multinationale fase 3-studie EPOCH heeft Yttrium-90 transarteriële radioembolisatie (TARE) toegevoegd aan standaard tweedelijns chemotherapie voor CLM geëvalueerd. Dr. Riad Salem (Northwestern University Chicago, IL) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

EPOCH werd uitgevoerd in 95 centra in Noord-Amerika, Europa, en Azië. De studie includeerde CLM-patiënten met progressie op eerstelijns oxaliplatine- of irinotecan-gebaseerde therapie. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar tweedelijns chemotherapie met (n=187) of zonder (n=191) TARE. De twee primaire eindpunten waren centraal-beoordeelde progressievrije overleving (PFS) en lever-progressievrije overleving (hPFS).

De mediane PFS was 8,0 maanden in de TARE-groep versus 7,2 maanden in de controlegroep (HR 0,69; p=0,0013). De mediane hPFS was 9,1 maanden in de TARE-groep versus 7,2 maanden in de controlegroep (HR 0,59; p<0,001). De objective response rate was 34,0% in de TARE-groep versus 21,1% in de controlegroep (p=0,0019). De mediane overall survival was 14,0 maanden in de TARE-groep versus 14,4 maanden in de controlegroep (p=0,72). Graad 3 adverse events waren meer frequent in de TARE-groep dan in de controlegroep (68,4% versus 49,3%).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van TARE aan tweedelijns systemische therapie voor CLM resulteerde in langere PFS en hPFS. Nadere studies zijn vereist om patiëntengroepen te identificeren met optimaal profijt van TARE.

1.Mulcahy MF, Mahvash A, Pracht M et al. Radioembolization with chemotherapy for colorectal liver metastases: a randomized, open-label, international, multicenter, phase III trial. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 EPOCH study evaluated transarterial radioembolization (TARE) added to second-line chemotherapy for colorectal liver metastases (CLM). Addition of TARE to chemotherapy resulted in longer median PFS and longer median hepatic PFS, but not longer overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren