Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van rucaparib onderhoudsbehandeling voor ovariumcarcinoom


Prof. Bradley MonkEerdere studies hebben werkzaamheid laten zien van PARP-remmers als onderhoudsbehandeling voor patiënten met ovariumcarcinoom, maar het is niet duidelijk welke patiëntengroepen profijt hebben van deze behandeling. De multinationale fase 3-studie ATHENA-MONO heeft rucaparib onderhoudsbehandeling voor nieuw-gediagnostiseerd ovariumcarcinoom geëvalueerd in groepen patiënten met tumoren met of zonder homologe recombinatiedeficiëntie (HRD) . Prof. Bradley Monk (Creighton University School of Medicine, Phoenix AZ) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 538 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd stadium III-IV hooggradig ovariumcarcinoom die cytoreductieve chirurgie hadden ondergaan en respons hadden op eerstelijns platina-doublet chemotherapie. Onder deze patiënten waren er 234 met HRD-positieve tumoren. De patiënten werden 4:1 gerandomiseerd naar oraal rucaparib 600 mg tweemaal daags of placebo (respectievelijk 427 in de rucaparibgroep en 111 patiënten in de placebogroep; HRD-populatie 185 en 49). Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving in de HRD-populatie.

De figuur toont de belangrijkste resultaten van de studie. De mediane PFS in de HRD-positieve populatie (panel A) was 28,7 maanden met rucaparib versus 11,3 maanden met placebo (HR 0,47; p=0,0004) en de mediane PFS onder alle patiënten was 20,2 maanden met rucaparib versus 9,2 maanden met placebo (HR 0,52; p< 0,0001). Panels C en D tonen de resultaten van centraal-geblindeerd beoordeelde PFS in beide groepen. In de HRD-negatieve populatie was de mediane PFS 12,1 maanden met rucaparib versus 9,1 maanden met placebo (HR 0,65; 95%-bti 0,45-0,95). De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-emergent adverse events waren anemie (28,7% van de patiënten met rucaparib versus geen met placebo) en neutropenie (14,6% versus 0,9%).

De onderzoekers concluderen dat rucaparib monotherapie een effectieve onderhoudsbehandeling was voor gevorderd ovariumcarcinoom met en zonder HRD.

1.Monk BJ, Parkinson C, Lim MC et al. A randomized, phase III trial to evaluate rucaparib monotherapy as maintenance treatment in patients with newly diagnosed ovarian cancer (ATHENA-MONO/GOG-3020/ENGOT-ov45). J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 ATHENA-MONO trial found that rucaparib monotherapy was effective as first-line maintenance in patients with advanced ovarian cancer with and without homologous recombination deficiency.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren