Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van selinexor-bortezomib-dexamethason eens per week voor multipel myeloom


Prof. Sebastian GrosickiPerifere neuropathie is een belangrijke doseringslimiterende toxiciteit van de proteasoomremmer bortezomib. In een fase 1b-2 studie is activiteit gezien van de combinatie van selinexor, bortezomib, en dexamethason voor eerder-behandeld multipel myeloom (MM), met perifere neuropathie in slechts een gering percentage van de patiënten. De multinationale fase 3-studie BOSTON heeft de waarde onderzocht van wekelijks selinexor, bortezomib, en dexamethason voor MM, vergeleken met de standaard-behandeling bortezomib en dexamethason tweemaal per week. Prof. Sebastian Grosicki (Medische Universiteit van Silezië, Katowice) en collega’s publiceren de studie in The Lancet.1BOSTON werd uitgevoerd in 123 centra in 21 landen. De studie includeerde 402 patiënten die één, twee, of drie eerdere lijnen behandeling hadden gekregen voor MM. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar selinexor 100 mg eens per week, bortezomib 1,3 mg/m2 eens per week, en dexamethason 20 mg tweemaal per week (n=195), of bortezomib 1,3 mg/m2 tweemaal per week gedurende de eerste 24 weken en vervolgens eens per week, plus dexamethason 20 mg vier maal per week (n=207). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

De mediane duur van follow-up was 13,2 maanden in de selinexor-bortezomib-dexamethason groep (IQR 6,2-19,8) en 16,5 maanden in de bortezomib-dexamethason groep (IQR 9,4-19,8). De mediane PFS was 13,9 maanden met selinexor-bortezomib-dexamethason versus 9,5 maanden met bortezomib-dexamethason (HR 0,70; p=0,0075). De meest-frequente graad 3 of 4 adverse events waren trombocytopenie (39% versus 17%), vermoeidheid (13% versus 1%), anemie (16% versus 10%), en pneumonie (11% versus 11%). Graad 2 of hoger perifere neuropathie was minder frequent met selinexor-bortezomib- dexamethason (21%) dan met bortezomib-dexamethason (34%; OR 0,50; p=0,0013). Van de patiënten in de selinexor-bortezomib-dexamethason groep overleed 24%; van de patiënten in de bortezomib-dexamethason groep 30%.

De onderzoekers concluderen dat eens per week selinexor-bortezomib-dexamethason een effectief regime was voor MM na één, twee, of drie eerdere lijnen behandeling.

1.Grosicki S, Simonova M, Spicka I et al. Once-per-week selinexor, bortezomib, and dexamethasone versus twice-per-week bortezomib and dexamethasone in patients with multiple myeloma (BOSTON): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2020;396:1563-1573

Summary: The multinational phase 3 study BOSTON found that a once-per-week regimen of selinexor, bortezomib, and dexamethasone was an effective and convenient treatment option for patients with multiple myeloma who had received one to three previous lines of therapy.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren