Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van toevoegen van cemiplimab aan chemotherapie voor aNSCLC

(0)2022-08-26 15:00   ( Nieuws )

Dr. Miranda GogishviliEerstelijns cemiplimab (anti-PD-1) monotherapie heeft vergeleken met chemotherapie in eerdere studies geresulteerd in significante verlenging van progressievrije overleving en overall survival van patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) en PD-L1 expressie 50% of hoger. De multinationale fase 3-studie EMPOWER-Lung 3 heeft eerstelijns cemiplimab plus platina-gebaseerde doublet chemotherapie voor aNSCLC geëvalueerd, niet geselecteerd voor PD-L1 expressie of histologie. Dr. Miranda Gogishvili (Universiteit van Tiflis, Georgië) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1

De studie includeerde 466 patiënten met stadium III/IV aNSCLC zonder EGFR-, ALK-, of ROS-veranderingen. Zevenenvijftig procent van de patiënten had squameuze histologie, en 85% had stadium IV ziekte. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar cemiplimab 350 mg (n=312) of placebo (n=154) iedere drie weken voor ten hoogste 108 weken in combinatie met vier cycli chemotherapie. Het primaire eindpunt was OS. De studie werd voortijdig gestopt wegens het bereiken van vooraf-gespecificeerde criteria voor werkzaamheid: de mediane OS was 21,9 maanden in de cemiplimabgroep versus 13,0 maanden in de placebogroep (HR 0,71; p=0,014). Graad 3 of hoger adverse events werden gezien in 44% van de patiënten in de cemiplimabgroep versus 31% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van cemiplimab aan eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie resulteerde in significante verlenging van de OS onder patiënten met aNSCLC, niet geselecteerd voor histologie of PD-L1 expressie.

1.Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nature Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 EMPOWER_lung 3 trial found that among patients with aNSCLC not selected for PD-L1 expression or histology, addition of cemiplimab to first-line platinum-based doublet chemotherapy resulted in significant improvement of OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren