Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van toevoegen van daratumumab aan eerstelijns lenalidomide plus dexamethason voor MM

(0)2019-05-31 14:00   ( Nieuws )

Prof. Thierry FaconLenalidomide plus dexamethason is een standaard-behandeling voor patiënten met nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie. De multinationale fase 3-studie MAIA onderzocht of toevoegen van daratumumab aan deze behandeling resulteerde in significante verlaging van het risico van progressie of overlijden in deze populatie. Prof. Thierry Facon (Centre Hospitalier Universitaire Lille) en collega’s publiceren de studie online in The New England Journal of Medicine.1

MAIA werd uitgevoerd in 176 centra in veertien landen. De studie includeerde 737 patiënten die werden gerandomiseerd naar daratumumab plus lenalidomide en dexamethason (daratumumabgroep; n=368) of alleen lenalidomide en dexamethason (controlegroep; n=369). De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

Na mediaan 28,0 maanden follow-up was progressie of overlijden opgetreden in 240 deelnemers; 97 in de daratumumabgroep en 143 in de controlegroep. Het percentage patiënten in leven zonder progressie na dertig maanden was 70,6% in de daratumumabgroep versus 55,6% in de controlegroep (HR 0,56; p<0,001). Het percentage patiënten met complete respons of beter was 47,6% in de daratumumabgroep versus 24,9% in de controlegroep (p<0,001). Minder dan 1 tumorcel per 105 leukocyten werd gezien in 24,2% van de patiënten in de daratumumabgroep versus 7,3% van de patiënten in de controlegroep (p<0,001). De meest-frequente graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (50,0% in de daratumumabgroep versus 35,3% in de controlegroep), anemie (11,8% versus 19,7%), lymfopenie (15,1% versus 10,7%), en pneumonie (13,7% versus 7,9%).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom die niet in aanmerking kwamen voor autologe stamceltransplantatie, toevoegen van daratumumab aan lenalidomide plus dexamethason resulteerde in significante verbetering van de PFS, ten koste van hogere incidentie van neutropenie en pneumonie.

1.Facon T, Kumar S, Plesner T et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone for untreated myeloma. N Engl J Med 2019;380:2104-2115

Summary: The international phase 3 study MAIA found that among patients with newly diagnosed multiple myeloma who were ineligible for autologous stem-cell transplantation, the risk of disease progression or death was significantly lower among those who received daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone than among those who received lenalidomide and dexamethasone alone. The daratumumab group had a higher incidence of neutropenia and pneumonia.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren